Startpagina > Wandelen > Tour du Brabant Wallon
Overzichtskaart
> De padmarkering is in tegenstelling tot de hoofdroute enkel met één lichtblauw streepje, zonder rood streepje dus. Die wijze van markering is niet denderend, want het valt helemaal niet op. Bovendien was de markering op het moment dat we de route liepen niet bijster goed onderhouden en het lichtblauw is wit afgebleekt. Zowel bij begin- als eindpunt ontbrak bovendien bewegwijzering. De kaarten en beschrijving in de topogids zijn dus essentieel om 'La Diagonale' te lopen.
> Het traject takt zuidelijk van de hoofdroute af ten noorden van Chastre, net voor je de spoorlijn via een tunnel kruist. Noordelijk sluit je weer aan op het hoofdtraject in de buurt van het luxehotel 'Lac de Genval', bij het gelijknamige meer.
> Met openbaar vervoer is deze diagonale etappe zeer makkelijk te combineren. Zowel begin- als eindpunt liggen in de buurt van een treinstation op dezelfde spoorlijn: Lijn 160 (Brussel - Ottignies - Gembloers - Namen). Vertrekpunt: Op 1 km van station Blanmont. Eindpunt: Kort bij het station van Genval.
> Cafés en winkels onderweg zijn talrijk, gezien de nogal verstedelijkte omgeving.
> Bij deze boom rechts, onmiddellijk een asfaltwegje kruisen en alsmaar rechtdoor door veld en langs een bosrand. Het pad passeert kort na elkaar 2 X 2 betonnen paaltjes. Ook de volgende kilometers moet je een groot aantal verschillende buurtpaden en wijkwegen nemen. Makkelijkst wandel je hier met de routebeschrijving in de topografische gids. Langs een oude hoeve die nu een kerk is en zo naar het station van Rixensart.
> 'La Diagonale' van de Tour du Brabant Wallon gaat dus aan het rond punt rechts en gaat in de eerstvolgende bocht rechtdoor en dadelijk links om een stijgende pad te volgen. Dit pad vervolgt onder een brugje en loopt door zandiger bos. Je raakt even een asfaltweg maar gaat onmiddellijk rechts over een rustigere geasfalteerde weg. Tegenover een elektriciteitscabine neem je een paadje links dat uiteindelijk weer bij een asfaltweg komt. Deze weg over en aan de andere kant vind je scherp links een veldweg die je snel naar het dorp Franquenies brengt.
Na de eerste huizen links de asfaltweg op en bij het volgende kruispunt aan een industrieel monument scherp rechts. 500 meter verder moet je links over een spoorwegparking om bij de spoorlijn een underpass te vinden.
> Aan de andere kant van de spoorlijn volg je een paadje dat je tussen fabrieken door in het centrum van Mousty brengt. De Dijle over en aan de kerk van Mousty links. Net voor je de weg Waver - Nijvel bereikt rechts een buurtpad op, een weg oversteken en aan een pleintje een weg achter het plein nemen, die al snel onverhard wordt. Dit stijgend wegje loopt over in een hol pad dat is afgeschermd van een oude zandgroeve.
> Zo kom je in open veld en loop je door tot net onder een hoogspanningslijn. Rechts dan over een andere veldweg, een beetje dalen, een brede weg oversteken en verder dalen naar een woonwijk kort bij Ottignies. Op een kruispunt van paden neem je het meest rechtse (gebetonneerde) wegje dat wat omhoog loopt onder opnieuw dezelfde hoogspanningslijn. Een stuk later neem je het eerste pad rechts.
> Maar de diagonale loopt dus naar rechts de grote weg op. Kort na het oversteken van het riviertje Orne moet je links een paadje nemen. Een pak andere paden gebruiken dit buurtwegje waaronder de Santiagoweg Via Gallia Belgica, gemarkeerd met een gele schelp op blauwe achtergrond. Deze kerkwegel leidt je naar de kerk van Mont-Saint-Guibert. In de buurt zijn ook een paar winkels. De diagonale vervolgt over een kasseiweg rechts van de kerk en houdt een tijd deze richting aan. Zo wandel je over een prachtige kasseistrook gelegen in een diepe en beboste holle weg.
Aardbevingen
> Iets bijzonder merkwaardig is dat Court-Saint-Etienne blijkbaar zeer gevoelig is voor aardbevingen. Van 2008 tot begin 2010 waren er zowat 200 aardschokken onder Court-Saint-Etienne. Verwonderlijk want gemiddeld doen er zich in heel België op een jaar maar 60 (amper of niet voelbare) schokken voor. Ook de meeste schokken in Court-Saint-Etienne waren niet voelbaar maar toch werden de bewoners in die periode regelmatig opgeschrikt door een geluid dat vergelijkbaar is met dat van een passerend straaljager of een soort knal. Schade is beperkt tot scheuren in huizen.
> Court-Saint-Etienne ligt dus op een breuklijn en het feit dat er hier slechts een dunne laag aarde over de rotsige ondergrond ligt, maakt dat schokken weinig worden gedempt en zo beter voelbaar zijn. De hardste beving vond plaats op 13 juli 2008, met een kracht van 3,2 op de Richterschaal. In de loop van 2010 doofde de schokkengolf geleidelijk uit.
Praalgraf Goblet d'Alviella
> Aan de kelder van deze adellijke familie weet je niet wat je ziet. Egyptische sfinxen bewaken er een protserig mausoleum dat misschien nog het meest lijkt op een hindoetempel. Op de zuilen en muren staan allerlei gouden symbolen die de belangrijkste wereldgodsdiensten en -filosofieën voorstellen. Graaf Eugène Goblet d'Alviella was dan ook een man die veel had gereisd en zijn eigen levensfilosofie had ontwikkeld rond godsdienst beleven. Hij schreef daar een boek over en was tevens aktief lid van de vrijmetselaars. Thema van zijn praalgraf is dan ook 'het opperwezen heeft vele namen' zoals je in het (Franstalige) opschrift kan lezen.
> Dit monument zit ook vol allerlei andere symboliek, bvb wat de afmetingen betreft, het is 12 meter hoog, gebouwd op een vierkant grondplan (zijde 5 meter) en toegankelijk via 7 treden. Het praalgraf werd door Goblet d'Alviella zelf ontworpen in 1896 voor zijn overleden moeder en het werd gebouwd door architect Samyn, het beeldhouwwerk is van Georges Houtstont. In 1925 wordt graaf Goblet d'Alviella er ook zelf begraven. De huidige burgemeeser van Court-Saint-Etienne is een adellijke telg van de familie Goblet d'Alviella.
> Gelegen in de omgeving van het dorp Ceroux en via veldwegeltjes op 4 km van de TBW-Diagonale. Vooral de mooie toren springt in het oog. Het is oorspronkelijk een donjon uit de verdedigingsgordel van het oude Hertogdom Brabant en hij dateert uit 1220. De hoeve is er later rond uitgebouwd en na een brand rond 1800 heropgebouwd en vergroot. Daarbij werd in 1696 de toren voorzien van een piramidaal dak en 4 kleine torentjes in baksteen met speklaagjes. Sindsdien is het uitzicht van de toren onveranderd gebleven. Het domein is helaas niet te bezoeken. De schuren en voormalige boerderijgebouwen worden vandaag verhuurd voor recepties, seminaries en trouwfeesten.
> Terug op de TBW Diagonale. De veldweg loopt naar een asfaltweg en kruist deze. De ondertussen geasfalteerde weg draait en daalt snel naar een laaggelegen gebied. Dit nat stukje natuur is een natuurreservaat (Pinchart) waar ondermeer grote paardenstaart groeit.
> Het pad richting Rofessart verandert een aantal malen van richting. De padmarkering is vrij goed. Voorbij de kerk van Rofessart en richting N275. De TBW komt even op de drukke N275 en gaat 100 meter verder links een veldweg op. De diagonale gaat op een afgelegen lindeboom af. Bij deze boom staat een oude en helaas gevandaliseerde kapel onder de linde.
Ferme de Moriensart
(Buiten TBW Diagonale)
> In 1715 kwam het domein in het bezit van de prinsen van De Merode, die een voorname rol speelden op de politieke scène bij de totstandkoming van de jonge Belgische staat en de koningskeuze. Binnenin zou het kasteel zijn aangekleed met ondermeer meubels in stijl Lodewijk XV en met Vlaamse wandtapijten.
> Tot op de dag van vandaag is het kasteeldomein privéeigendom. Van 2004 tot 2010 was het kasteel gesloten voor grondige renovatiewerken, vooral aan de funderingen. De voorbije jaren was het kasteelinterieur het slachtoffer van enkele diefstallen. Sinds maart 2010 is het weer mogelijk een bezoek te brengen aan een gedeelte van het kasteel. Je daagt hier echter niet zomaar op aan de toegangspoort maar contacteert eerst de VVV van Rixensart. Spijtig voor de individuele bezoeker maar rondleidingen gebeuren enkel in groep.
Kasteel Rixensart
> Het kasteel van Rixensart ligt niet onmiddellijk langs het het traject van de TBW-Diagonale. Het ligt langs de weg tussen Rixensart en het meer van Genval, op ongeveer 400 meter van het treinstation van Rixensart. Neem aan het stationspleintje de Avenue Jean Hermant en op een eerste kruispunt neem je de Drève du Château die rechtstreeks naar het kasteel leidt.
> Een eerste burcht van Rixensart werd bewoond door strijdvaardige ridders die present waren bij de belangrijkste historische veldslagen uit de 13de, 14de en 15de eeuw (Woeringen, Groeninge, Azincourt,...). Onder de adellijke geslachten
> Deze weg stijgt wat, hogerop is de weg gedeeltelijk dicht gegroeid maar het pad is vlot te volgen. Als je een veldweg kruist ga je rechts. De kassei vervolgt nog wel rechtdoor, maar dat pad lijkt zowat volledig overgroeid. Rechts dus en verderop kruising met een verharde weg. Recht door over meer open veld en op het lawaai van de N25 af.
> Kort bij de plaats waar de hoofdroute van de Tour du Brabant Wallon in de buurt van Blanmont onder de spoorlijn 160 gaat, is het even uitkijken. De start van de afsplitsing was slecht (lees: niet) gemarkeerd. Als je voor een vervallen kapel van Sint-Rita staat ga je rechts de gebetonneerde weg in. Een hele tijd deze weg volgen die ongeveer parallel loopt met de spoorlijn rechts. Je kruist een grotere weg en gaat verder rechtdoor, ook bij de kruising met een grassige veldweg. Zo bereikt La Diagonale het dorp Mont-St-Guibert. Bij de eerste huizen links en bij de weg Hévillers - Mont St Guibert rechts.
> Wandel je op dat punt echter nog even 150 meter rechtdoor, dan kom je bij een oude slottoren en het kasteel van Bierbais. Oorspronkelijk een 13de eeuwse burcht maar daar blijft weinig van over. Er staat nu een mooi onderhouden classicistisch kasteel in een Engelse tuin.
> Voor je roze geverfde gebouwen bereikt, die tot een kasteeldomein horen, moet je alweer rechts een veldweg op. Deze veldweg gaat al snel dalen over een hol pad dat hier en daar een beetje dicht gegroeid kan zijn. Het pad komt uit bij een boerderij en een rond punt. Als je in Court-Saint-Etienne het rare grafmonument op het kerkhof wil bezoeken, dan moet je bij dit rond punt rechtdoor lopen en bij de kerk van Court-Saint-Etienne de drukke N275 over een goeie kilometer richting Villers-la-Ville volgen.
Kapel Robert en linde
> Het zou een mooi plekje kunnen zijn. De kapel van Robert wordt haast opgeslokt door 2 oude linden. De dikste heeft een stamomtrek van ongeveer 4 meter. Het zijn kleinbladige linden die werden geplant op de grens van de oude dorpen Lasne en Limelette. De kapel zelf, waarin we barokelementen herkennen, dateert van 1756. Helaas heeft ze vandalisme moeten ondergaan. Het is wel een raar zicht om te zien hoe de linden ze helemaal scheef hebben gedrukt.
die later het kasteel bewoonden hoorden ondermeer de rijke familie de Cröy. Het huidige uitzicht van het kasteeldomein werd vooral bepaald in de 17de eeuw, toen - over een periode van meer dan 30 jaren - de familie de Gavre en de Spinola nieuwe gebouwen lieten optrekken in een stijl van Brabantse renaissance. Het kasteel van Rixensart kreeg zo eerder een residentieel karakter in plaats van de vroegere verdedigende functie.
> Bij deze autoweg even links en via een donkere tunnel onder de weg door. Rechts-links en stijgen over een holle weg. Let ook even op een beuk met een indrukwekkend dikke stam langs de rechterkant van het pad. Zo bereik je een kasseiweg. Even rechts hier.
> Nog 2,8 km tot het meer van Genval. Einde woonwijk links over een donker bospad dat na het oversteken van het riviertje Lasne stijgt over gladde kassei tot net voor het treinstation van Genval. Rechtdoor langs de spoorweg en meedraaien rechts tot een rond punt. Hier links door een brede laan die naar het meer van Overijse - Genval daalt en kort voor het Hotel du Lac weer bij de hoofdroute komt (slecht of niet gemarkeerde splitsing. Op een bankje aan het meer was het even uitblazen.
Kerk Mont-St-Guibert
> 'La Diagonale' vormt een noord-zuid doorsteker door het centrale deel van Waals-Brabant. Vanuit de omgeving Chastre-Blanmont wandelen we noordelijk tot bij het meer van Overijse-Genval aan de grens met Vlaams-Brabant. Het pad zigzagt nogal sterk, met als gevolg meer padwissels dan we tot nu toe gewoon zijn op de Tour du Brabant Wallon. De padenkeuze is al even gevarieerd. Holle, gekasseide paden, bospaden, veldwegen en in verstedelijkt gebied ook vaak buurtpaden. Bezienswaardigheden onmiddellijk langs het traject zijn er in feite weinig maar het loont de moeite af en toe af te wijken van 'la diagonale'. Zo kan je oa een merkwaardig grafmonument, het kasteel van Rixensart en het de fotogenieke burchttoren van Moriensart ontdekken.
Een wirwar van bepijling van MTB-tochten slokt de onopvallende lichtblauwe strepen van de TBW-Diagonale op
Hol pad naar Court-St-Etienne
Stijgend en wat overgroeid gekasseid pad
Zanderige bosgrond in de buurt van de zandgroeven van Mousty
Kasteel Bierbais
Start TBW-Diagonale bij een vervallen Sinte-Ritakapel
Dikke beuk even na de N25-tunnel
Kerk Mousty
Onderweg van Mont-St-Guibert naar Court-St-Etienne
Chapelle Robert
Buurtpad naar Genval tussen sterke
wildgroei van Japanse duizendknoop
Kasteel Rixensart
Ferme Froidmont, vroeger boerderij, nu kerk
De middeleeuwse donjon van Moriensart heeft metersdikke muren
Grote paardenstaart


Ronde van Waals-Brabant - 217km