Startpagina > Wandelen > Tour du Brabant Wallon
Wandelinfo
> ! Update ! Sinds 2015 is de TBW opgeheven. Padmarkering is niet onderhouden. Deze route zal in gewijzigde vorm worden gerecupereerd als GR 127 maar niet voor 2018.
Wandelgids
Kruising met andere lange afstandspaden
Padmarkering
Trajectwijzigingen
IVV®, FFBMP, stempels en controles
Bereikbaarheid & Openbaar vervoer
Etappe-indeling & overnachten
Meer achtergrondinfo
Hoogteprofiel & reliëf
> Aangezien de Tour du Brabant Wallon zowat alle uithoeken van de provincie Waals-Brabant doorkruist kom je vroeg of laat ook zowat op alle andere lange afstandspaden terecht die eveneens door Waals-Brabant lopen!
> Genoeg geleuter. Over de volgende 12 pagina's verspreid wandelen we de 217 km Tour du Brabant + 25,5 km 'Diagonale' + 21 km 'Variante' helemaal af. We vertrekken in de Waals-Brabantse provinciehoofdstad Waver.
> Het hoogteprofiel van de Tour du Brabant Wallon kwam tot stand met de medewerking van Elias van Hoeydonck, die de hele route per MTB aflegde. Link.
> * Bij de start van de TBW lopen we door een streek die bekend staat als de Brabantse Ardennen, omwille van de (versnipperde) bossen en de iets scherpere hoogteverschillen. Het traject van de Tour du Brabant Wallon loopt er op een hoogte tussen 40 en 135 meter.
* Nadien komen we te Terhulpen, Lasne en Braine l'Alleud in het Land van Waterloo. De dorpen zelf zijn nogal verstedelijkt, we wandelen echter ook over een licht golvend landbouwplateau (hoogte tussen 80 en 130 meter).
* Het meest westelijke deel van Waals-Brabant, met de gemeenten Braine-le-Château, Tubize, Rebecq, Ittre en Nijvel is toeristisch bekend als het Roman Païs, eveneens een streek met een rijk historisch verleden, ihb te Nijvel. Enkele rivieren door het het Roman Pais, zoals de Zenne en de Senette (we kruisen ze meer dan eens), zorgen ervoor dat er een paar relatief scherpe hoogteverschillen bij zijn (tot 80 meter verschil).
* De gemeenten Villers-la-Ville, Court-Saint-Etienne, Chastre, Mont-St-Guibert en Walhain vormen het Land van Villers. We wandelen relatief hoog (tussen 110 en 160 meter), niet verwonderlijk dus dat hier nogal wat beken en rivieren ontspingen, zoals de Dijle.
* De gemeente Perwez behoort tot geen toeristische entiteit maar we passeren hier ongemerkt wel het hoogste punt van de Tour du Brabant Wallon, op 170 meter.
* Ramillies, Orp-Jauche, Hélécine, Jodoigne, Incourt en Beauvechain liggen in het Waals-Brabantse Haspengouw. De vruchtbare grond wordt er benut voor uitgestrekte graanakkers en bieten. Hoogtes tussen 50 en 120 meter. Enkel in de valleien van Kleine en Grote Gete zijn er wat korte scherpere hoogteverschillen.
* Als we Grez-Doiceau naderen zijn we weer in de Brabantse Ardennen tot in de provinciehoofdstad Waver.
> Update september 2016: De TBW wordt momenteel herbewegwijzerd met geelrode streepjes als Grande Randonnée en met witrode streepjes als het traject samenvalt met een andere GR-route. De markeringswijze van de TBW is bedacht door de initiators van Voettocht in Pajottenland. De uitvoering en het onderhoud wordt echter gedaan door een wandelclub uit Rebecq, 'La Godasse Rebecq', vrijwilligers dus. De padmarkering is in 2 richtingen.
> De kwaliteit van de markering verschilt nogal. Zo vonden we het zeer goed gedaan op het westelijke deel, terwijl op sommige andere delen het onderhoud maar zeer matig was. Geen uniformiteit dus. Het is uiteraard een momentopname. Mogelijk zijn sommige stukken nu weer beter onderhouden. In principe is er jaarlijks een controle in mei /juni.
> De wandelclub uit Rebecq gebruikt niet het ideale markeringsmateriaal. De lichtblauwe verftekens, evenals de stickers bleken af onder de zon waardoor het lichtblauw vaak eerder wit is. Dat zorgt voor behoorlijk wat verwarring met de klassieke GR-tekens die bestaan uit een witte streep bovenaan en een rode streep onderaan. Opletten dus! Er kruisen immers nogal wat GR-paden de TBW en het is verrassend hoe snel je je laat vangen. De gouden regel: Let erop dat het rode streepje steeds bovenaan staat!
> Het gekruiste teken, dat een verkeerd pad aanduidt, zorgt voor nog meer verwarring. Bij de TBW loopt de rode diagonale band van rechtsboven naar linksonder, soms is dat ook van linksboven naar rechtsonder waardoor het identiek is aan de GR-markering voor een verkeerd pad.
> De aankondiging van een padsplitsing is in principe met een dubbel teken, we zagen echter vaak een enkel teken met daaronder een lichtblauwe pijl die de te volgen richting aanwijst. Ook hier dus een variabele markering.
> Update augustus 15: Het is merkbaar dat de bewegwijzering sinds 2011 niet meer wordt onderhouden, de wandelclub die daarvoor zorgde werd opgeheven in 2015. Update september 2016: de TBW krijgt geelrode GR-streepjes.
> De bewegwijzering van La Diagonale (25,5 km) en La Variante (21,5 km) was slecht onderhouden. Eén enkel afgebleekt lichtblauw balkje is ook geen opvallende markering. Zonder de kaarten uit de topogids zou het onmogelijk zijn geweest beide verbindingsroutes te volgen.
> Veranderingen in het trajectverloop:
Je zal onderweg merken dat op een paar plaatsen de padmarkering niet overeenstemt met het ingetekend traject op de topokaart. Behalve enkele minimale wijzigingen toch ook een paar grotere:
1/ Kaart 3: Verandering tussen Ophain en Wauthier-Braine.
2/ Kaart 4
: Omgeving Saintes (Sint-Renelde). Kort nadat je onder de E42 bent gepasseerd loopt de route nu rechtdoor en langs de Fontaine Ste-Renelde (bron) om pas daarna naar Saintes te lopen. De veldweg die de TBW oorspronkelijk nam, lijkt opgeheven. Traject is nu 350 meter langer maar passeert wel langs de merkwaardige fontein.
3/ Kaart 4
: Verandering tussen Rebecq en Quenast.
4/ Kaart 12: Veel veranderingen tussen Orp-le-Grand en 3 km voorbij het domein van Hélécine. Deze veranderingen zijn het gevolg van 2 bruggen over de E40 die eind 1999 zijn afgebroken voor de aanleg van de parallelle HST-lijn. Het traject is hierdoor 1,5 km langer dan het originele traject.
Situatie: Na het dorp Orp-le-Grand passeer je nog door het dorp Maret (staat net niet op het topoblad in de gids). Bij het verlaten van dit dorp blijf je de stijgende holle weg volgen als die overgaat
in kassei (vroeger ging je rechts). Je komt op een open landbouwplateau en blijft rechtdoor gaan. Uiteindelijk daal je licht naar een kruispuntje van veldwegen, waar je rechts gaat naar de E40. De HST-lijn en E40 onderdoor. Dan rechtdoor naar het centrum van het kleine dorp Libertange. Daar rechts, langs de St-Nicolasbron. De weg (Rue Joseph Schepers) draait zacht en loopt langs een bosrand. Aan het eerste kruispunt links. Zo vervoeg je weer het oude traject. Dat gaat op een T-kruising met kapel te Linsmeau links. Na 150 meter is er weer een verandering. Het aangepaste traject loopt rechtdoor. Je kan hier echter ook het oude traject volgen door rechts af te slaan en dan links een parallel - bijwijlen wat overgroeid - graspad te nemen. Uiteindelijk komen beide trajecten uit in een verkaveling. Hier vervolg je de TBW door voor het centrum van Hampteau rechts te gaan. Een paar km verder, als je voorbij het domein van Hélécine weer richting E40 loopt, is er weer een verandering. De TBW blijft nu de N279 volgen om over de E40 en HST-lijn te geraken en verlaat deze gedeeltelijk dubbele weg pas 600 meter na de E40, bij een rotonde. Hier neem je rechts de veldweg 'Chemin du Bon Dieu de Gembloux'. Je volgt deze 1 km tot op een kruispunt van veldwegen. Daar links en zo wandel je weer op het tracé dat in de topogids staat.
5/ Kaart 14: Zowat 3,5 km voor je weer in het centrum van Waver komt is er nog een grondige wijziging. Als je in het Bois de Neulettes voorbij een aantal kapellen bent daal je naar de expressweg N25. DE TBW steekt de N243 NIET meer over maar vervolgt rechts langs deze weg om zo de vierbaans expressweg Waver-Nijvel (N25) via een hoge brug over te steken. DeTBW volgt nu helaas over 1,4 km verder de N243. Langs een woonwijk en ook bij een rondpunt volg je nog rechtdoor. Pas als van rechts een parallelle weg stijgend bij de N243 komt, ga je rechts een woonwijk in. Het pad zigzagt door deze woonwijk en neemt 2 X een buurtpad-wandelweg tot je weer aan een drukke weg komt. Deze oversteken en aan de andere kant een sterk stijgend pad nemen dat je in de Waverse binnenstad brengt. Kort na elkaar rechts-rechts en dan is het in feite steeds maar rechtdoor. De afstand is ongeveer gelijk aan het oorspronkelijke traject.
Mail me als je zelf tijdens je tocht nog veranderingen of moeilijkheden tegen komt, dan voeg ik je info hier toe, want er blijkt nergens anders update info te bestaan over de route.
> Update september 2016: Systeem controlestempels bestaat niet meer. Deze termen lijken wat vreemd voor iemand die gewoon is onafhankelijk op stap te gaan, in het circuit van wandelclubs klinkt het echter vertrouwd. FFBMP staat voor 'Fédération Francophone Belge de Marches Populaires', een overkoepelende organisatie, waarbij een groot aantal Waalse wandelaars en wandelclubs zijn aangesloten. Ze coördineert ondermeer de aktiviteiten van deze clubs, zorgt voor complementaire verzekering van de wandelaar en promoot behalve clubwandelingen ook het aanbod van permanent gemarkeerde routes over lange afstand.
> De FFBMP is lid van het IVV® (Internationaler Volkssportverband), een internationale organisatie die op haar beurt de nationale wandelverenigingen groepeert. Vanuit het IVV® wordt deelname aan sportaktiviteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn, aktief
> Belangrijke update: De TBW is sinds 2015 niet langer opgenomen in de lijst van de FFBMP / IVV. Deze wandelroute is opgeheven, de bewegwijzering en het controlesysteem worden niet langer onderhouden. De TBW wordt momenteel hervomd tot een Grande Randonnée (GR 127) met geelrode tekens.
aangemoedigd. Concreet gebeurt dit door de verkoop van boekjes aan clubs en wandelaars. Daarin kan de wandelaar stempels verzamelen die een bewijs vormen van het aantal gewandelde kilometers of van het aantal afgehaspelde wandelevenementen. Hiermee kan de wandelaar dan (eerder symbolische) beloningen verdienen bij zijn club, zoals pins of een beker. Het IVV®, vertegenwoordigd in Wallonië door het FFBMP, probeert op een zo groot mogelijk aantal wandelevenementen van clubs aanwezig te zijn met controleposten en afstempelmogelijkheid. Ik hoop dat ik het in enkele woorden wat juist heb uitgelegd, want 'controles' en wandelclubs zijn niet meteen mijn ding tijdens het wandelen. Veel wandelaars van de clubs hechten echt belang aan die afstempelingen.
> Rond die IVV®-controles is dus ook de TBW uitgewerkt. De gelegenheidscontroleurs zijn vervangen door cafébazen, VVV's enz., maw personen die vlot te bereiken zijn langs de 217 km lange route en binnen een regelmatige afstand, ongeveer elke 15 kilometer. Is de controleplaats gesloten dan noteer je de letter die meestal tegen een raam hangt bij het logo van de TBW. De wandelclub van Rebecq heeft vandaag moeite om dit controlesysteem in stand te houden, ondermeer door de sluiting van cafés. Meer info bij de wandelclub 'La Godasse' van Rebecq, waar je ook een stempelboekje kan verkrijgen voor 6 € , update info over de controlepunten, update info over het traject en een TBW-badge (2 €). Zie ook de site van de FFBMP.
KLIK op het profiel voor een vergroting.
> Grenzend aan het gewest Brussel kan het niet anders of Waals Brabant en de Tour du Brabant Wallon zijn doorsneden met nogal wat belangrijke verkeersaders. Zowel de E429 (Brussel - Doornik), RO (Ring Brussel), E19 (Nijvel - La Louvière), E411 (Brussel - Namen) als E40 (Brussel - Luik) kruisen we minstens 1 X. Ook een aantal gewestelijke expreswegen kruisen we meermaals. Per auto zijn de plaatsen langs de Tour du Brabant Wallon dus vlot te bereiken vanuit Vlaanderen, vooral via de Brusselse Ring.
> Trein: Het belangrijkste treinstation van Waals-Brabant is dat van Ottignies-Louvain-la-Neuve. Het vormt een knooppunt van treinlijnen. Een overzicht van alle lijnen die in de buurt van de Tour du Brabant Wallon lopen:
Lijn 96: Schaarbeek - Brussel - Halle - Quévy.
Halte in Tubize (op 2 km van TBW).
Lijn 161: Brussel - Ottignies - Gembloux - Namen.
Halte in Terhulpen (0 m van TBW), Genval (200 m van TBW-Diagonale en 500 m van TBW), Rixensart (0 m van TBW-Diagonale), Profondsart (400 m van TBW-Diagonale), Ottignies (op 1,5 km van TBW-Diagonale), Mont-St-Guibert (op 400 m van TBW-Diagonale), Blanmont (op 200 m van TBW en 500 m van TBW-Diagonale), Chastre (op 500 m van TBW).
Lijn 139: Leuven - Waver - Ottignies.
Halte in Waver (op 100 m van TBW) en Ottignies (op 1,5 km van TBW-Diagonale).
Lijn 140: Ottignies - Charleroi.
Halte in Ottignies (op 1,5 km van TBW-Diagonale), Ceroux-Mousty (op 100 m van TBW-Diagonale), Court-St-Etienne (op 1,5 km van TBW-Diagonale), Villers-la-Ville (op 0 m van TBW).
Lijn 124: Schaarbeek - Brussel - Nijvel- Charleroi.
Halte in Braine-l'Alleud (op 1 km van TBW) en Nijvel (op 1 km van TBW).
Treinplanner NMBS.
> Bus: De topogids van de Tour du Brabant Wallon vermeldt in de beschrijving telkens de bushaltes die je passeert. Uiteraard is dat informatie die sterk onderhevig is aan veroudering. Er zijn een pak combinatiemogelijkheden. Gebruik de busplanner van de Waalse busmaatschappij TEC voor accurate informatie.
> De topogids werd door het Nationaal Geografisch Instituut gepubliceerd in 1996 op 7000 exemplaren. De vorm is wat ongewoon. In een plastic wandelkaarthouder vind je een Franstalige ringgids (formaat 21 X 22 cm) met 35 pagina's technische routebeschrijving en 14 topografische kaartdrukken op schaal 1:50.000, waarop uiteraard het hele traject van de TBW is ingetekend. De gids van de TBW was voor het NGI de eerste recreatieve toepassing van zijn gedigitaliseerde kaartenbestand. Nog in de kaarthouder zit een Nederlandse vertaling van de routebeschrijving (zonder kaarten). Het geheel wordt door het NGI verkocht voor 7,95 €.
> Mogelijk vind je de topogids ook in buitensportzaken of toeristische diensten, vaak echter wordt enkel de
Franstalige gids verkocht, zonder de Nederlandstalige versie en de kaarthouder. Langs het traject van de TBW is startplaats Waver (toeristische dienst) de beste plaats om de gids te vinden.
> De routebeschrijving is zeer goed gedaan door Judo Engels en Marie-Claire Coenen (ook initiators van Voettocht in Pajottenland). Hou er rekening mee dat de topogids niet is aangepast aan enkele veranderingen van het trajectverloop op het terrein (zie lager). Soms klopt ook de beschrijving niet meer door verandering in het landschap. Bvb nogal wat oude spoorwegtracés zijn inmiddels geasfalteerd als fietspad. Update september 16: Nieuwegids GR 127 verwacht begin 2018.
Aankondiging van een afstempelplaats met de gele letters 'TBW - C' (controle).
Afstempelplaats.
Als ze gesloten is moet hier de letter I worden genoteerd.
Een OXO-spelletje? Nee, dit zijn TBW-tekens ten ZO van Nijvel, waar de TBW enkele kilometers de velden intrekt en bewegwijzering moeilijk is.
De foto hiernaast is genomen op een gemeenschappelijk traject
van TBW met GR 579. Hier is mooi het lichte verschil te zien.
TBW passeert sinds de aanleg van de HST-lijn door het centrum van het gehucht Libertange (Bron St. Nicolas)
De TBW passeert nu te Saintes
langs de miraculeuze bron
van Ste-Renelde.
'Le petit train du Bonheur' een toeristische trein die over 4 km spoor rijdt tussen Rebecq en Rognon.
Helaas niet bruikbaar in combinatie met de TBW!
> Aangezien ik niet ver van Waals-Brabant woon, heb ik de TBW niet afgelegd als thru-hike met overnachting maar in aparte dagetappes.
> Accommodatie is op het noordelijk deel van de route nogal gericht op Brussel, dus eerder aan de dure kant. De absolute chique is logeren in het vijfsterren 'Château du Lac' aan het meer Genval. De TBW komt er langs. Reken op een overnachtingsprijs vanaf 200 € per nacht! Er komen verspreid in Waals-Brabant wel meer en meer gastenkamers en B&B bij. Contacteer best de regionale toeristische diensten hiervoor (zie websites verder op deze pagina).
> Ook campings zijn dun gezaaid in Waals-Brabant, ze liggen bovendien niet langs het traject. Enkel interessant in dit geval om je er een aantal dagen te settelen indien je over eigen vervoer beschikt om je naar de verschillende delen van de TBW te verplaatsen. Meest geschikt lijken de campings van Tourinnes-la-Grosse (op 800 meter van de kerk en richting Hamme-Mille) en camping 'Renipont', ten zuiden van Genval.
> Voor de etappe-indeling heb ik me gebaseerd op een artikel over de TBW van Roger Roger, dat in het tijdschrift 'Op Weg' is verschenen. Het volledige artikel is als lid van GR-paden te downloaden op hun website of je kan het lezen in het gedrukte nummer 5 uit 2006. We geven hier enkel de suggestie van indeling door Roger Roger, die de tocht (net zoals wij) liep in tegenwijzerzin.
1. Waver - Braine-l'Alleud (27 km)
In te korten tot 23,5 km door te stoppen aan de Belle-Alliance. (bus 36)
2. Braine l'Alleud - Stéhoux (18 km)
+ 2 km extra te voet naar Tubize (bus 115a).
3. Stéhoux - Coeurq (22 km)
+ 1,2 km naar Stéhoux om de cirkel rond te maken.
4. Coeurq - Nijvel (20 km)
Rapido Bus 2 Tubize - alleen op spitsuur.
5. Nijvel -Villers-la-Ville (27 km)
Een hele reis: trein naar Charleroi of Fleurus en van daar bus 73 of trein naar Nijvel.
6. Villers-la-Ville -Chastre - Cour-St-Etienne (20 km)
Inclusief stuk over "Diagonale".
Trein Villers-la-Ville - Court-St-Etienne.
7. Chastre - Perwez (20 km)
Trein Chastre - Gembloux, bus 148a Gembloux - Perwez.
8. Perwez - Orp-le-Petit (21 km)
Bus 148a.
9. Orp-le-Petit - St.-Jean-Geest - Jodoigne (21 km)
Inclusief stukje variante. Bus 610, enkel schooldagen.
10. Jodoigne - St-Jean-Geest -Tourinnes-la-Grosse (16 km)
Inclusief stukje variante. Bus 18
11. Tourinnes-la-Grosse - Waver (18 km)
Bus 23 van Waver naar Hamme-Mille, bus 18 van Hamme-Mille naar Tourinnes.
12. Court-St-Etienne - Genval (19 km)
Inclusief een stuk "Diagonale". Trein met overstap in Ottignies.
> De etappe-indeling van mijn eigen tocht stemt voor de 5 eerste etappes overeen met die van Roger Roger. Vanaf etappe 6 volg ik een eigen indeling. Het verschil is ook dat ik de 'diagonale' en 'variante' op het einde apart heb gewandeld.

6. Villers-la-Ville - Chastre - N29 'Bois de Buis' Thorembais-St-Trond (24 km)
Trein Villers-la-Ville, terug bus 148a halte Bois de Buis naar Landen-treinstation.
7. N29 Thorembais-St-Trond 'Bois de Buis' - Orp-le-Grand (28 km)
Bus 148a tussen haltes Orp-le-Grand 'Eglise' en N29 Thorembais-St-Trond 'Bois de Buis'.
8. Orp-le-Grand - Piètremeau (14 km).
+ 8 km extra door in Piètremeau over veldwegen door te steken naar Orp.
9. Piètremeau - Tourinnes-la-Grosse (20 km).
Vanuit Jodoigne bus 26 naar Piètremeau en vanuit Tourinnes bus 18 naar Jodoigne.
10. Tourinnes-la-Grosse - Waver (17 km).
Bus 18 vanuit Leuven. Terug vanuit Waver per trein.
11. *Diagonaal* Blanmont - Lac de Genval (25,5 km).
Spoorlijn Brussel - Namen.
12. *Variante* Gérompont - Ste-Marie-Geest (21,5 km). Vanuit Jodoigne bus 142B naar Ramillies halte 'Gare', te voet 3 km vanuit Ste-Marie-Geest naar Jodoigne.
> Er zijn nogal wat publicaties beschikbaar als je meer achtergrondinfo wil over Waals-Brabant. We lichten er 2 bijzondere uit, een kaart en een boek. 'Province du Brabant Wallon' is een dik boek op A4-formaat waarin het patrimonium en de geschiedenis van alle dorpen en steden van Waals-Brabant aan bod komen. Kwalitatief van een hoog niveau wat zowel de teksten als de foto's betreft. Dit is zowat het standaardwerk voor Waals-Brabant, geschreven in 2008 door een pak verschillende auteurs en gecoördineerd door Gilbert Menne, die ook 10 jaar eerder de afwerking van de Tour du Brabant Wallon coördineerde. Het boek bestaat enkel in het Frans. De site die er mee is gelinkt is veel beperkter qua inhoud.
Op deze NGI-kaart zijn honderden kilometers doorlopende paden op ingetekend. Het betreft hier oude wegen en paden die werden vermeld in de Buurtwegenatlas uit 1841. Aan de hand van die oude paden werden doorlopende wandeltrajecten uitgewerkt. Als je na de Tour du Brabant Wallon nog meer wil ontdekken van Waals-Brabant over de meest rustige paden en over langere afstand, dan is deze kaart een uitstekend instrument. De kaart wordt gratis verspreid door het CCBW.
Toch ook 2 nadelen:
1/ Mogelijk is de kaart nog moeilijk te vinden, probeer in de eerste plaats bij het CCBW.
2/ Dicht geplooid is de kaart van een formaat 8,5 x 13 cm. Niet veel groter dus dan de afbeelding die je hiernaast ziet. Handig om zo in je broekzak te steken. Plooi je ze open dan is ze 40 x groter. Dichtplooien is echter een hele kunst en je kan er van op aan dat de kaart na één dag gebruik op het terrein aan flarden is gescheurd. Misschien dan toch maar best verknippen en plastificeren.
> De toeristische diensten van de Waals-Brabantse regio's publiceren een pak publicaties, waaronder een bezoekersgids per regio. Je vindt er de bezienswaardigheden opgelijst met openingsuren, overnachtings-mogelijkheden enz...
> De belangrijkste toeristische diensten zijn de volgende:
Toerisme Waals-Brabant. Waver.
Brabantse Ardennen. Waver.
Land van Waterloo. Waterloo centrum.
Roman Païs. Nijvel.
Pays de Villers. Abdij Villers-la-Ville.
Brabants Haspengouw. Geldenaken.
> Een merkwaardig en bijzonder interessant iets is de topokaart 'A pied à travers le Brabant Wallon'. Françoise Marmann-Gallez uit Chastre is al meer dan 25 jaar bezig met oude paden in Waals-Brabant. Dat resulteerde in de publicatie door het Centre Culturel du Brabant van een topokaart in 2006.
> Er zijn in Waals-Brabant heel wat mooie lokale en regionale initiatieven genomen de voorbije jaren om trage wegen te beschermen en het wandeltoerisme te promoten. We pikken er 2 uit.
1/ In Lasne zijn zowat alle buurt- en veldwegen voorzien van genummerde houten bordjes. Daarrond zijn een pak lokale wandelpaden uitgewerkt, waarover een topokaart en wandelgidsen beschikbaar zijn. (Ook de TBW staat op de wandelkaart). Meer info: Lasne Nature.
2/ Alle lokale wandelingen in oostelijk Waals-Brabant (Haspengouw) zijn beschreven in een gratis gids van 330 blz.
Op de wandelkaart van Brabants Haspengouw (7,5 €) staan alle wandelingen nog eens ingetekend en bovendien ook het actuele traject van de TBW in Haspengouw. Info.
TBW over de E429 en de HST-lijn naar Parijs
Lac de Genval
Tour du Brabant Wallon in de omgeving van Gentinnes.
De Ring van Brussel langs onder bekeken (Eigenbrakel)
Markering Tour du Brabant Wallon (217 km)
Standaard
(donkerrood/lichtblauw)
Richting- of pad-verandering. Andreaskruis: Verkeerd pad.
NIEUWE Markering Tour du Brabant Wallon (217 km)
Standaard
(donkerrood/lichtblauw)
Richting- of pad-verandering. Andreaskruis: Verkeerd pad.
TBW-Variante (21,5 km) en TBW-Diagonaal (25,5 km)

 

 

Standaardmarkering (rood / lichtblauw) Richting- of pad-verandering. Andreaskruis: Verkeerd pad.
GR 12 Amsterdam - Brussel - Parijs
Dit 1000 km lang, met wit-rode tekens gemarkeerde GR-pad, kruisen we enkele malen in de streek Waterloo - Kasteelbrakel - Ittre - Ronquières. Verslag.
GR 121 Waver - Boulogne (Fr)
Sinds 2010 vertrekt dit honderden kilometers lang GR-pad (wit-rode tekens) vanuit Waver ipv uit de provincie Henegouwen. Het deel door Waals-Brabant is 62 km lang en we kruisen dit pad op het westelijk deel van de TBW.
GR 126 Mariekerke - Brussel - Namur - Membre-sur-Semois
Pad van 250 km dat de Schelde via Brussel en de vallei van de Maas linkt tot in de westelijke Ardennen in de Semoisvallei. We kruisen dit pad in de omgeving van Ransbeek en nogmaals bij Villers-la-Ville en Gentinnes.
GR 128 Vlaanderenroute
Witzand (Côte d'Opale) - Aachen (650 km). Met wit-rode tekens gemarkeerd pad van Grote Routepaden Vlaanderen. Dit pad raakt even aan de TBW in het parkdomein van Hélécine, op de taalgrens. Verslag.

GR 579 Brussel - Luik
Loopt door het Brussels gewest en de provincies Waals-Brabant en Luik. 148 km. Met wit-rode tekens gemarkeerd pad van Sentiers de Grande Randonnée (Wallonië). We komen dit pad vaak tegen op het oostelijk deel van de TBW. Verslag.

GR 579 variante
Aftakking van GR 579 die via Waver loopt (23,5 km). Verslag.
GR 579 aanlooproute
Verbinding van 9 km tussen Orp-le-Petit en Hélécine (GR 128)
Via Monastica
Jakobspad ontwikkeld door het Vlaamse Santiagogenootschap. Den Bosch (Nl) - Rocroi (Fr), 320 km. Kruising omgeving Geldenaken en Ramillies.
Via Monastica variante
Jakobspad, variant traject van 31 km tussen Zoutleeuw en Hélécine. Kruising in de omgeving van Hélécine en Geldenaken.
Via Gallia Belgica
Jakobspad van de Waalse GR-paden in samenwerking met 'Les amis de Saint-Jacques'. Hélécine - St Quentin (Fr), 223 km. Kruisingen omgeving Hélécine en Nijvel.
Le Chemin de Saint-Feuillien (variante Via Gallia Belgica)
Jakobspad van de Waalse GR-paden in samenwerking met 'Les amis de Saint-Jacques' en brouwerij St Feuillien. 37 km tussen Nijvel en Waudrez (Binche). Kruising in de omgeving van Nijvel. Verslag.
Via Brabantica / Via Brabançonne
Jakobspad ontwikkeld door het Vlaamse Santiagogenootschap in 2010. Bergen-op-Zoom (Nl) - Nijvel, 158 km. Het deel door Waals-Brabant bestaat al sinds 2005 als Jakobspad van 'Les amis de Saint-Jacques' onder de naam Via Brabançonne en loopt van Brussel via Halle naar Nijvel. Kruising te Kasteelbrakel en Nijvel.


Ronde van Waals-Brabant - 217 km