<<< Startpagina

<<< archief oktober - december 2018
Archief januari - maart 2019
20 maart 19 - De pelgrimstocht naar Compostela... - ... is nog steeds ongemeen populair. In het jaar 2018 werden in het pelgrimsbureau bij de kathedraal van Santiago de Compostela maar liefst 327.328 compostela's (aankomstcertificaten) uitgereikt. Om die te bekomen moet een pelgrim minstens 100 km te voet of 200 km met de fiets hebben afgelegd.

Het aantal pelgrims dat aankwam, lag 9 % hoger dan in 2017 en meer dan 50 % hoger dan 5 jaar geleden. Meer dan 90 % was te voet onderweg. Bijna de helft van de pelgrims zijn Spanjaarden maar procentueel loopt hun aantal al jaren terug, de tocht naar Compostela is sinds de millenniumwissel immers een wereldgebeuren geworden, waarbij deelnemers van liefst 177 landen werden genoteerd.

Tot voor het jaar 2000 waren pelgrims vooral afkomstig uit een handvol Europese landen, waaronder België. Vandaag maken Belgische aankomsten nog amper 0,65 % uit van het totale aantal pelgrims. In absolute cijfers betekent dat dat ongeveer (geregistreerde) 2135 Belgen Compostela bereikten te voet of per fiets. Naar schatting een vijfde of een zesde daarvan legde ook de hele tocht af vanuit thuis, toch goed voor zo'n 3000 km pelgrimstocht.

Op de Camino staat geen leeftijd, meer dan een vierde van de aankomers in 2018 was jonger dan 30 jaar, terwijl bijna 20 % ouder was dan 60. Bijna evenveel mannen als vrouwen leggen de tocht af, waarbij het meest gevolgde traject in Spanje (met 57 %) nog steeds de zogenaamde 'Camino Francès' is, de hoofdroute zeg maar. Toch kiezen vandaag meer en meer pelgrims ook voor alternatieve routes, misschien omdat ze al eens over de hoofdroute wandelden of omdat het te druk is op de Camino Francès. Meest populaire alternatieven zijn de Camino Portugués, Camino del Norte, Via de la Plata en de Camino Primitivo.

17 maart 19 - GR 15 Hoge Ardennen - Net verschenen, een nieuwe gids voor Grande Randonnée 15, van Monschau over de Hoge Venen, Spa, Houffalize, Bastogne, Martelange tot Arlon met korte passages door Duitsland en Luxemburg. Echt een Ardennenklassieker, waarvan sommige delen al meer dan 50 jaar geleden voor het eerst werden bewegwijzerd als GR Ardennen-Eifel (GR AE).
Onderweg heel wat Ardennen-highlights, zoals een aardige doorsteek van het Hoge Venen-plateau, de Gileppe-stuwdam, de Ninglinspo-vallei, de grotten en verdwijngaten rond Remouchamps, bivakzone Colas, Achouffe, wilde valleidelen van de Sûre, enz.
229 km trekkingfun tot of vanaf de bron van de Semois! Deze nieuwe (franstalige) gids is een uitgave van Les Sentiers de Grande Randonnée. Over GR 15 vind je ook een wandelverslag op Trekkings.be.16 maart 19 - Exit voorzitter Grote Routepaden - Met stille trom nam de voorzitter van de vzw Grote Routepaden enkele maanden geleden ontslag. Gie Beirnaert stond mee aan de wieg van de Vlaamse vereniging van langeafstandpaden vanaf 1977, waarvan meer dan 25 jaar als voorzitter. In die periode kwam een heel netwerk van duizenden kilometers wandel- en fietspaden tot ontwikkeling. In 1992 nam Beirnaert de leiding over, het begin van een periode van verdere padenuitbouw maar ook van behoorlijk wat mislukkingen. Rond de milleniumwissel bracht hij de vereniging aan de rand van faillissement. De leden werden massaal gemobiliseerd om financieel te storten via een bedelactie in het ledenblad. Dat lukte wonderwel maar door deze hele affaire was ook duidelijk geworden dat Beirnaert er niet in slaagde de vereniging op eigen kracht te laten voort bestaan. De langeafstandsfietsroutes moest hij uit handen geven aan Toerisme Vlaanderen, die prompt het hele netwerk saneerde, lees: een groot deel van de door vrijwilligers met hart en ziel ontwikkelde langeafstandsroutes werden in stilte afgeschaft. Zowat enkel de Vlaanderen Fietsroute + verbindingsroutes bleven over. De vrijwilligers-markeerders werden gedegradeerd tot routebewegwijzeringcontroleurs, goedkope werkkrachten voor Toerisme Vlaanderen. Daar tegenover stond dat Toerisme Vlaanderen twee betaalde secretaresses ter beschikking stelde om de vereniging te versterken. Aldus verloor de vzw Grote Routepaden onder Beirnaert een flink deel van zijn onafhankelijkheid in beslissingen, in tegenstelling tot de Waalse GR-vereniging, die al 60 jaar volledig op eigen financiële en logisitieke kracht draait. Gie Beirnaert had ook weinig voeling met nieuwe ontwikkelingen rond langeafstandswandelen en voerde vooral een beleid van stilstand hierrond. Zo ging de heropleving van de Compostela-routes totaal aan de organisatie voorbij. Terwijl in Frankrijk en Nederland de GR / LAW-organisaties pelgrimsroutes faciliteerden voor deze bijzondere groep van langeafstandswandelaars, miste de Vlaamse GR-organisatie de boot. Uiteindelijk sprong het Vlaams Compostelagenootschap dan maar zelf in de bres met de uitbouw van een eigen netwerk aan pelgrimsroutes door Vlaanderen. Idem voor de opkomst van wandelnetwerken, gebaseerd op knooppunten. Vzw Grote Routepaden keek er naar en bleef er naar kijken, terwijl de collega's van Wandelnet in Nederland in een win-win context aktief participeerden en hun langeafstandsroutes grotendeels integreerden en afstemden op de nieuwe mogelijkheden die wandelnetwerken boden. Nog in Nederland zien we dat de organisatie voor langeafstandspaden zich ook aktief inzet voor de openstelling van paden en bij gelegenheid zelfs akties onderneemt op het terrein om belangenbehartiging voor wandelaars en wandelroutes kracht bij te zetten. Niks daarvan in Vlaanderen, waar participatie in projecten rond bvb Trage Wegen zich beperkt tot passieve deelname. Overigens had voorzitter Beirnaert bij de redactie van ledenblad Op Weg ook geen al te goede reputatie. Hij werd er wel eens “de Beirput” genoemd, mogelijk omwille van zijn zakelijke en weinig stijlvolle, koele wijze waarop hij met medewerkers omging als gebruiksinstrumenten: van nut als het goed uitkwam, onrespectvol gedumpt als ze niet in zijn kraam pasten. De GR-organisatie besturen was voor hem als een partij schaak spelen: met pionnen schuiven op een bord. Die donkere zijde was er ook een van wandelgangengeroddel, afstandelijkheid en geslepen, soms hardvochtige berekendheid; een koel en kil man zonder warme bevlogenheid. Zijn lange voorzitterschap heeft de vzw Grote Routepaden geleid naar een wat verstarde organisatie, zonder uitdagende toekomstvisies. Verjonging van de GR-organisatie tijdens zijn lange voorzitterschap was niet aan de orde. In de beginjaren van de GR-paden waren het vooral frisse twintigers en dertigers die aan de kar trokken om het GR-net uit te bouwen. Vandaag zijn het bijna enkel gepensionneerden die de dienst uitmaken. Het is aan de toekomstige nieuwe voorzitter om van vzw Grote Routepaden weer een frisse en aantrekkelijke organisatie te maken, die ook een veel jonger publiek op de Vlaamse GR-paden kan lokken.

15 maart 19 - Wandelen tussen wilde lenteflora - Op het juiste moment al wandelend de meest tintelende lenteplekken ontdekken. We volgen het van dag tot dag, van 15 maart tot eind mei 2017.
>>> Wandelen tussen wilde lenteflora!24 februari 2019 - GR 131 Brugse Ommeland & Ieperboog - Eén van de van de minder bekende Grote Routepaden door Vlaanderen. Er is net een nieuwe GR-wandelgids gepubliceerd en dat wat al eventjes geleden, 27 jaar!

GR 131 vertrekt of eindigt in het historische stadje Damme. Via enkele kilometers wandelpad langs het Schipdonkkanaal trek je daarna westelijk verder door polders en open agrarisch landschap, richting Sint-Joris-ten-Distel. Daarna volgen passages langs enkele oude domeinbossen (oa Wijnendale) maar de tocht wordt toch vooral gedomineerd door boerenlandschappen. Via Vladslo bereik je de IJzervallei te Diksmuide, waarna GR 131 verder loopt door de Ieperboog, terrein vol relicten van WO I. Ieper is in principe het eindpunt maar GR 131 loopt nog even door langs enkele natuurgebieden rond Zillebeke.

GR 131 loopt dus dwars door West-Vlaanderen over 142 km. Het traject van deze langeafstandsroute werd de voorbije jaren stevig herbekeken en gewijzigd met Damme als nieuw vertrek- of aankomstpunt. Het werk van Piet Hardeman en vele West-Vlaamse GR-medewerkers, die Grote Routepad 131 van bewegwijzering en wandelwijzers voorzien.


Afronding is onlangs gebeurd met de uitgave van een gloednieuwe wandelgids waarin 28 detailkaarten, routebeschrijving en praktische tochtplanningtips zijn opgenomen. De gids is een uitgave van vzw Grote Routepaden. Meer info.21 februari 2019 - Uitbreiding no go-wandelzone - De epidemie van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen heeft in het zuiden van Wallonië (vnl de Gaume) haar piek nog steeds niet bereikt. In een grote zone is er nog steeds wandelverbod in grote boscomplexen (zie kaart). Deze ontoegankelijke zone werd vandaag nogmaals uitgebreid naar aanleiding van het aantreffen van een besmet everzwijnkadaver in de buurt van het dorp L'église. Lange wandelroutes die gedeeltelijk niet toegankelijk zijn hierdoor: oa La Lorraine Gaumaise, Gaumeroute, Gaume Buissonnière, GR 570, GR 129, GR 16, GR 151, Via Arduinna, GR Trappisten.20 februari 2019 - Reismarkt - Nu zondag 24 feb van 10 tot 18 u, stadshallen Brugge: Reismarkt 2019, met maar liefst 250 reizigers die je persoonlijk vertellen over hun reiservaringen en vragen kunnen beantwoorden voor je eigen reisplannen. Trekking, backpacking, hiking, biking,... in bijna alle landen op de aardkorst...
+ presentaties, panelgesprekken, infosessies, exposantenbeurs...
Reismarkt 2019.

10 februari 2019 - Streek-GR Waas- en Reynaertland - De Foxy Trail! Een wandelroute die zich in nog meer bochten werkt dan de wispelturige, geslepen hersenkronkels van Reynaert de Vos. Het middeleeuwse dierenepos van Reynaert komt helemaal tot leven met een zwerftocht over 175 kilometer paden en rustige wegen door het Oost-Vlaamse Waasland en rond de meest Vlaamse stad van Nederland, Hulst.

Geen volledig nieuw GR-pad in Vlaanderen maar wel een grondig herzien streekpad, met het oog op meer aantrekkelijke wandeltrajecten. Brokken waardevolle natuur, zoals de Kruibeekse polders bij de Schelde of de meanders rond de Lokerse Durmevallei werden recreatief toegankelijk en een pak nieuwe doorsteekjes of opgewaardeerde buurt- en veldpaden werden opengesteld dankzij akties van Trage Wegen en de komst van wandelnetwerken. Onze listige vos zou van deze sluip-, slinger- en smokkelweggetjes destijds ongetwijfeld ook gebruik hebben gemaakt!

Vandaag kun je in Reynaerts sporen lopen met behulp van een ook al gloednieuwe topografische wandelgids. Daarin zijn maar liefst 37 detailkaarten opgenomen waarop het update traject helder is ingetekend. Desondanks is er in de gids nog voldoende ruimte voor een routebeschrijving in twee richtingen en een pak streekinfo en verhalen die aanknopen met de mythes en legendes rond Reynaert. Ook praktische routeplanning vind je er in terug, met focus op tussenafstanden, etappe-indeling en ontsluitingsmogelijkheden per openbaar vervoer. De gids is net verschenen, te verkrijgen bij vzw Grote Routepaden.
3 februari 2019 - a-HA ! HOGE ARDENNENROUTE - Medewerkers-vrijwilligers van Hiking Advisor hebben maandenlang avontuurlijke trajecten uitgezocht en getest in de Ardennen, alles aan elkaar geknoopt en dat resulteert nu in de HA- HOGE ARDENNENROUTE (Haute Route des Ardennes). Liefst 261 km, startend op het Hoge Venen-plateau bij Haus Ternell en via talrijke Ardense toppen en rivierdalen eindigend in Bouillon, niet zonder eerst nog de ladderpassages bij Rochehaut efkes mee te nemen.

Een stuk avontuurlijker dan een klassieke Grande Randonnée, met rivierdoorwadingen (+ alternatieven bij hoge waterstand), bivakkeren en onderweg optioneel met de packraft het water in. 7500 meter gecumuleerd positief hoogteverschil. Geen routebeschrijving en geen bewegwijzering, wel GPS-files + eigen huiswerk voor cartografische intekening.

Hiking Advisor organiseert trouwens regelmatig instapcursussen / workshops en bivakstages voor wie hiermee niet zo vertrouwd is. En is je eigen grondige tochtvoorbereiding al niet deel van de fun om zo'n trekking te ondernemen?

Hoge ArdennenrouteFoto © Joery Truyen / Hiking Advisor
2 februari 2019 - Wandelroute van het Jaar:
Romeinse Limespad (LAW 16)
- Het Romeinse Limespad (LAW 16) in Nederland is uitverkoren tot Benelux - Wandelroute van het Jaar 2019. De jury reikte vandaag tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent de bijbehorende trofee uit aan routebeheerder Wandelnet.

Het 275 km lange pad volgt de loop van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes. Het pad rijgt historische plaatsen als Leiden (Romeinse naam: Matilo), Alphen aan den Rijn (Albaniana), Woerden (Laurum), Utrecht (Trajectum) en Nijmegen (Noviomagus) aaneen. En dat door een afwisselend landschap van polders en uiterwaarden, rivieren en kanalen, heuvels en bossen. Verrassend zijn de klompenpaden in het Groene Hart, de steile bospaadjes aan de Veluwezoom en de venijnige Duivelsberg aan de Duitse grens.De jury prees de uitstekende bewegwijzering, de vele onverharde paden en rustige wegen. Ook de routegids is een pluspunt, aldus het juryrapport. “Een zeer verzorgde gids met beschrijving van de route in de twee richtingen en uitstekende achtergrondinformatie over de natuur en de cultuurhistorische aspecten. En als die route daarenboven nog een origineel thema heeft, in dit geval historisch, dan waren dat redenen genoeg voor de jury om eensgezind de trofee toe te kennen aan het Lange Afstand Wandelpad 16 Romeinse Limes van Wandelnet Nederland.1 februari 2019 - E2-verbinding Antwerpen - Een nieuwe verbinding voor de Europese Wandelweg E 2 (Schotland - Côte d'Azur). Tussen Deurne - Rivierenhof (eind- of beginpunt van GR 565) en GR 5A te Kruibeke, aan de overzijde van de Schelde. De route werd uitgetekend en bewegwijzerd door de vrijwilligers-medewerkers van de Antwerpse afdeling van vzw Grote Routepaden. Het traject is 21,5 km lang en linkt het Rivierenhof met de Schelde via de zuidelijke Antwerpse stadsrand, Zurenborg, Middelheim, station Berchem naar het prachtige natuurgebied Hobokense Polders. Daar in de buurt kun je ook een ferry nemen naar Kruibeke om de tocht over E2 (hier GR 5A) verder te zetten. Een minigids met kaarten en routebeschrijving is gratis beschikbaar bij vzw Grote Routepaden.

31 januari 2019 - Wandelwegen geramd - Hinder op de wandelroutes Amsterdam - Parijs (GR 12) en Vlaanderenroute (GR 128) de afgelopen weken. In het Vlaamsbrabantse Humbeek ramde onlangs een schip de ophaalbrug over het zeekanaal Brussel - Willebroek, na een defect met het detectiesysteem voor aankomende schepen. De schade is zo groot dat het brugdek moest worden verwijderd voor een herstelling die wellicht maanden zal duren. Deze brug is ook een passagepunt voor enkele belangrijke GR-routes.

Sinds 30 januari is er echter op enkele honderden meters van de kapotte brug een overzetdienst in werking gesteld, zodat voetgangers en fietsers alsnog vrij vlot aan de overkant van het zeekanaal kunnen geraken. Overzet elke dag van 6 u tot 22 u om 0.00 en 0.30 en op weekdagen continu tussen 7 en 9 en tussen 15.30 en 17.30. De hinder zal wellicht nog tot de zomer duren.30 januari 2019 - Einde van de wandel GPS? - Het ziet er naar uit dat een autonoom GPS-toestel voor wandelnavigatie binnen afzienbare tijd nog goed is voor een wandeling naar het containerpark voor recuperatie. Integratie van een goed werkende GPS-functie in Smartphones wordt immers steeds beter en je hebt er uiteraard een pak andere functies bij in één toestel. Voorlopig hangt daar nog een stevig prijskaartje aan maar het gaat snel, zoals bijvoorbeeld met de verrassende Doogee S90. Meer over deze interessante evolutie rond outdoor smartphone-GPS kun je lezen op Walkitech.

23 januari 2019 - GRP 571 Valleien Amblève, Salm & Lienne - De langverwachte nieuwe topografische wandelgids voor GRP 571 is er eindelijk. Een goeie 200 kilometer stijgen en dalen door de valleien van Amblève, Salm en Lienne (prov. Luik & Luxemburg).

Na meer dan een halve eeuw is deze tocht een echte Ardennenklassieker en een van de meest geliefde trekkingroutes door de Ardennen. De gids is dan ook al toe aan een zevende herwerkte uitgave. Grote nieuwigheid is ook dat de te volgen witrode streepjes zijn gewijzigd in geelrode van een Streekpad, of GR du Pays (GRP). De wandelroute is ook langer dan ooit te voren, meer dan 200 kilometer.

De nieuwste (franstalige) gids is een uitgave van vzw Les Sentiers de Grande Randonnée. Wandelverslag.

16 januari 2019 - Shortlist Wandelroute van het Jaar - Vijf kandidaten blijven nog in de running voor de trofee van de Benelux Wandelroute van het Jaar 2019. Op zaterdag 2 februari a.s., tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent, reikt de jury de trofee uit aan de winnaar. In alfabetische volgorde:

Brabantse Kouters : Wandelknooppunten-netwerk van 480 km in het noordwesten van Vlaams-Brabant, deels grensoverschrijdend met Oost-Vlaanderen. Met 300 km bijkomende paden ten oosten van de A12 met de wandelapp.Noardlike Fryske Wâldenpad: Twee enthousiaste wandelaars ontwikkelden een route van 165 km door het Nationaal Landschap 'Noardlike Fryske Wâlden'. Onverharde paden, klinkerwegen en dorpskommetjes leidden tot een prachtige route door een gebied dat wel ‘het best bewaarde geheim van Friesland’ wordt genoemd.Romeinse Limespad: Tweeduizend jaar geleden liep de noordgrens van het Romeinse rijk - de Limes - dwars door Nederland. Het 275 km lange, bewegwijzerde 'Romeinse Limespad' (LAW 16) volgt in grote lijnen de loop van deze grens.Tour du Brabant Wallon GRP127: Een streek grote route-pad in de vorm van een 266 km lange rondwandeling ten zuiden van Brussel. Romaans Brabant op zijn mooist. Gebaseerd op een toeristisch wandelpad uit 1996 maar voor driekwart volledig vernieuwd door de VZW Les Sentiers de Grande Randonnée.Walcherse Wandelingen: Naast het alom bekende Zoutelande heeft het Zeeuwse Walcheren nog zoveel meer moois te bieden. In de wandelgids 'Walcherse Wandelingen' staan 11 losse wandelingen en een langeafstandswandeling van 80 kilometer rond Walcheren vermeld. Met een gedetailleerde routebeschrijving, mooi kaartmateriaal en veel achtergrondinformatie.09 januari 2019 - Wandeljaar start moeilijk in Wallonië - Niet zo'n goed nieuws voor wie naar Wallonië wil trekken voor een stevige wandeltocht:
1/ In grote delen wordt het drijfjachtseizoen verlengd met de maanden januari en februari 2019, normaal was het nu gedaan met de drijfjachten, niet dus. Verwacht dus mogelijk doorgangsproblemen zonder een goede tochtvoorbereiding.

2/ De epidemie van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen heeft in het zuiden (Gaume-regio) haar piek nog niet bereikt. Zie kaart. In het kerngebied en buffergebied is er nog steeds wandelverbod in grote boscomplexen. Vandaag werd ook bekend gemaakt dat buiten het buffergebied twee besmette everzwijnkadavers zijn aangetroffen (zie rood bolletje op de kaart). Mogelijk volgt dus eerder nog een uitbreiding dan een inkrimping van de no go-zones.
Lange wandelroutes die gedeeltelijk niet toegankelijk zijn hierdoor: oa La Lorraine Gaumaise, Gaumeroute, Gaume Buissonnière, GR 570, GR 129, GR 16, GR 151, Via Arduinna, GR Trappisten.05 januari 2019 - Gilbert's List 2019 - Een nieuw jaar en een nieuwe Gilbert's List. De 26ste al! Voor wie in Wallonië + grenssteek graag goedkoop onderdak slaapt tijdens zijn trekking is de lijst van Gilbert zeer handig. Een vrijwillig initiatief ism vzw Wegwijzer, samengesteld zonder commerciële bedoeling. Veel adresjes die je nergens anders in accommodatielijsten zal vinden. Geen vakantiehuizen die je voor een weekend of week moet reserveren maar een bed voor de doortrekkende wandelaar die vaak maar één of enkele nachten verblijft. In totaal zo maar liefst 350 adressen waar je in principe kunt overnachten voor max. 17,5 € of 22,5 € met ontbijt. Soms bereik je die lage prijs pas als je met meerderen onderweg bent. Telkens vermelding welk langeafstandspad vlakbij loopt. Leden van Wegwijzer Reisinfo kunnen de lijst gratis dowloaden. Postbezorging van de nieuwe lijst tegen kostenvergoeding (B: 4 € / NL: 5 €). Mail: gilbert.bastiaensen(krulletje)pandora.be . Heb je zelf nog een adres waar de doortrekkende wandelaar welkom is voor een goedkope prijs, dan is je input bij Gilbert zeker welkom.

03 januari 2019 - Populairste trekkingroutes 2018 - Hieronder de langeafstandsroutes dichtbij die wandelaars het voorbije jaar het meest konden bekoren. Net zoals in 2017 eindigt het Escapardenne Eislek Trail op de eerste plaats. Het hoge kwaliteitsniveau van deze 105 km lange route door de Luxemburgse en Waalse Ardennen was bijzonder populair. Het pad werd uitgetekend, bewegwijzerd en beschreven in 2012 en staat inmiddels voor het tweede opeenvolgende jaar op 1. Een initiatief van het Luxemburgse Natur & Ëmwelt in samenwerking met het Waalse Parc Naturel des Deux Ourthes. Het werd de eerste wandelroute in de Benelux die voldeed aan de hoge eisen van het Europese label van 'Leading Quality Trail'. En wandelaars hebben die grondige aanpak nu duidelijk geapprecieerd, inmiddels zijn er de voorbije jaren al enkele duizenden wandelaars op pad geweest over het Escapardenne Eislek Trail.

De bekende GR 57 door de Ourthevallei bezet de tweede plaats en het Müllerthal Trail steeg weer naar plaats 3, ondanks een moeilijk jaar omwille van verwoesting door overstromingen.

Een stevige stijger en nieuw in de top 10 is de langeafstandswandeling door de Hoge Kempen maar de opvallendste nieuwkomer is het langeafstandspad Entre Lesse et Lomme (ELL). Ondanks het feit dat de openstelling pas in augustus 2018 gebeurde, verovert ELL nu al op plaats 6 een stek in de top 10. De combinatie van 3 dagen onderdompeling in woud en bivak lonkt aantrekkelijk.

Meer algemeen bekeken zijn de Ardennen nog steeds het uitverkoren wandelterrein voor een meerdaagse wandeltrekking dichtbij.De top 20 voor 2018
- tussen () = notering 2017 - 2016 - 2015:

1. (1 - 2 - 2) Escapardenne Eislek Trail
2. (2 - 1 - 1) GR 57 Paden van de Ourthe / Noordpad
3. (4 - 3 - 3) Müllerthal Trail
4. (3 - 4 - 9) Escapardenne Lee Trail
5. (5 - 5 - 5) GR 16 Pad van de Semois
6. (- - - - -) Entre Lesse et Lomme
7. (6 - 6 - 4) La TransArdennaise®
8. (17 - 15 - 12) Langeafstandswandeling Hoge Kempen
9. (7 - 7 - 6) GRP 571 Valleien van Lienne, Salm, Amblève
10. (10 - 11 - 10) Wildnis Trail
11. (8 - 10 - 8) GR 15 Monschau - Arlon
12. (9 - 8 - 7) Grande Traversée Forêt Chimay
13. (12 - 18 - -) GR 129 Trans-België
14. (14 - 12 - 13) GR 573 Hoge Venen & Vesdervallei
15. (11 - 9 - 11) Eifelsteig
16. (15 - 13 - 16) GR 14 Parijs - Monschau
17. (16 - 14 - 14) Railtracking Spoorlijn 163a
18. (18 - 16 - 27) Streek-GR Vlaamse Ardennen
19. (13 - 17 - 15) La TransGaumaise
20. (27 - 28 - -) GR 5A Kustroute

<<< Startpagina

<<< archief oktober - december 2018