Hieronder twintig kaartuitsneden met het historische padverloop in 1935 van het Door Verstraetepad. Tijdens de oorlogsjaren veranderde het pad van naam (Jan van der Nootpad + Gustaaf Segerspad) en ook het tracé werd op een aantal punten herbekeken, met name op het meest noordelijke deel. Die wijzigingen waren vaak geen verbetering en waren mogelijk noodzakelijk door de oorlogssituatie. We nemen deze trajectwijzigingen daarom niet op in het intekende tracé hieronder, ook al om het niet té verwarrend te maken.

Telkens geven we het tracé weer zoals beschreven in de gids van 1936 + het tracé zoals we de route zelf wandelden. We hebben getracht om de oorspronkelijke route zo getrouw mogelijk te volgen. Waar doorgang niet vlot of legaal mogelijk was (paden geschrapt, omgeploegd of doorgang privé) zochten we alternatieven om weer zo snel mogelijk op het tracé aan te sluiten. Daar waar mooiere trajecten zich aanboden (bvb omwille van de evolutie van een zandweg naar een drukke verkeersweg) bleven we echter meestal trouw aan het oude tracé en wandelden we niet over een mooier alternatief. Voor de eerste 8 à 10 km liepen we in het spoor van de huidige GR 565, het Sniederspad, waarvoor de eerste kilometers van oorsprong werden overgenomen uit het Door Verstraetenpad.
De topografische kaarten hieronder zijn geen actuele kaarten maar kaarten die gebruikt werden tijdens het interbellum tot WO II. De periode dus waarin ook het Door Verstraetepad werd uitgezet. Daarom zie je op deze kaartuitsneden sommige weggetjes en paden die nu niet meer bestaan. Anderzijds zijn er ook heel wat verkeersaders, woonverkavelingen, ruilverkavelingen enz. bijgekomen. Die zie je dan weer niet op deze topografische kaarten van voor WO II. Met name op het noordelijk deel van het Door Verstraetepad is het landschap en het wegenpatroon op een eeuw tijd sterk gewijzigd met oa de aanleg van de E19, de HST-lijn en ruilverkavelingen. Op de kaarten 19 en 20 zie je dan ook de sterkste afwijkingen van onze gevolgde wandelroute over het historische Door Verstraetepad.

Kaarten

Startpagina > Wandelen > Wandelgeschiedenis > Door Verstraetepad