> Je kunt de hoofdlussen van het Müllerthal Trail nog uitbreiden met de zgn 'extra toeren' A, B en C. Of je kan de extra toeren ook apart wandelen, zoals ik heb gedaan. Daarvan is extra toer A met 22 kilometer de langste. Deze extra toeren plakken ahw aan de hoofdlussen, er is dus telkens een gemeenschappelijk traject van een paar kilometer met de hoofdroute. De extra toeren zijn volledig bewegwijzerd met een iets afwijkende markering: Een zalmkleurig M-symbool ipv een donkerrood.
> Nommern. Een stokoude nederzetting, misschien wel ouder dan Larochette. Er zijn duidelijk tekenen dat er lang bewoning is geweest tussen de rotsen van Nommerlayen en de naam Nommern is trouwens van Keltische oorsprong. De Aalbuerg en de Schanzgruef bij de rotsen moeten een laat-Keltische site zijn geweest, aangepast tot in de Romeinse periode met muurversterkingen, mogelijk om vee te houden of om te dienen als versterking bij ontij. De zandsteenrotsen van Nommerlayen vormen een prachtig exploratiegebied. Ook hier zijn de geologische vormen vaak prachtig, merk ook de schitterende effecten van inwerking door water, resulterend in sponsachtige patronen van kalkoplossing in de zandsteen.
> Kasteel Meysembourg. Er is hier al zeker sinds de 12de eeuw een burcht. Het kasteel werd in zijn lange geschiedenis enkele keren verwoest, wat je nu ziet tussen de bomen zijn gebouwen in een stijl van neo-renaissance en neo-gotiek, opgetrokken eind 19de eeuw.
> Rond het kasteeldomein ontwikkelde een dorp, het telde rond 1840 een veertigtal huizen. Alles dankzij metaalnijverheid hier. Rond 1850 stopte de familie Fischbach met de industrie en gingen de arbeidsplaatsen verloren. De inwoners trokken weg. Niet altijd vrijwillig, de meesten werden door de nieuwe domeineigenaar weggepest of uitgekocht om elders te gaan, zoals uitwijken naar Amerika.
> De schamele woonsten waarin de arbeiders leefden, werden afgebroken om een landschapspark in de plaats uit te bouwen. Sinds meer dan een eeuw is het dorp Meysembourg dus geheel verdwenen. Domein Meysembourg werd in 2011 opgekocht en nadien gerenoveerd door de familie Clasen. Het plan is om er een luxehotel van te maken.
Startpagina > Wandelen > Müllerthal Trail
Kleine pimpernel
Eénbes
Door het Seitert-bos
Ruige weegbree
Nommern
Nommerlayen
Passage door Nommerlayen
Vochtinwerking op de rotsen geeft ze een 'sponsachtig' uitzicht
Gewimperde zwammetjes
Zandstenen wegkruis uit
1809 te Medernach
Bron te Medernach
Onderweg naar Nommern
Lievevrouwbedstro
Nommern, huisdistillerie
> Extra Toer A neemt je vanuit Larochette mee over open landbouwplateau afgewisseld met bossen en ingesneden beekvalleien. Hoogtepunt is de passage langs de rotsformaties van Noumerleen, weinig bezocht in vergelijking met de zandrotsen van centraal Müllerthal maar mooi en de moeite waard. Je komt ook langs kasteel Meysembourg en door de dorpen Medernach en Nommern. Horeca en voorzieningen vind je in Larochette. Ik volg Extra Tour A in tegenwijzerzin vanuit Larochette.
> Vanuit Larochette loopt Extra Tour A dus een stuk gemeenschappelijk met Route 3. Zowel donkerrode als oranje M-markeringen dus. (Info Larochette: Zie ook Tour 3) Wandel tot bij de kerk van Larochette. Bij het plein vind je cafés, restaurants, hotels, bakker, slager, apotheek,... Vlak voor de kerk neem je rechts naar een woning een trappenpad dat verder stijgt in zigzags tot een uitzichtpunt (50 meter rechts) over Larochette (picknickbanken). Vanaf hier lopen we even op niveau door een beukenbos en verderop door bosbestanden met een zeer gevarieerde samenstelling (linde, esdoorn, dennen, eik, beuk). Even nog iets hoger klimmen, langs een oude kiosk van een dichtgegroeide 'bellevue' om weer te vervolgen op niveau.
> Verderop afdalen in een vallei van een zijbeek van de Weisse Ernz over een snel trappenpad en links dan om in een grote bocht weer korter bij het lawaai van de verkeersweg door de vallei te komen. We draaien er snel weer van weg om aan een aanvankelijk geleidelijke klim te beginnen. Wat verder gaat het een stuk harder stijgen, tot we weer het landbouwplateau bereiken. Langs de rand van het bos komen we helemaal in open veld terecht. Links richting hoeve Schwanterhaff.
> Bij een kruispuntje rechtdoor, langs Schwanterhaff. Het is hier zo hoog een stuk stiller dan in de vallei, waar autolawaai tegen de valleiwanden kaatst. Mooie uitzichten. Als je weer bos bereikt na de hoeve, al snel een bospad rechts nemen tot een ander asfaltwegje. Links daar. Vanaf hier volgt Extra Tour A zijn eigen traject. Rechtdoor dus en dalen naar de kerk van Medernach.
> Langs een pleintje met bushalte en wat lager is een kraantje met drinkbaar water evenals een café. Even links in het centrum en dadelijk rechts voor de sportvelden, onder een verkeersweg en rechtdoor over het asfaltwegje met de naam Renkebierg. Een eindje voorbij het laatste huis rechts een asfaltwegje op. Bij een driesprong rechtdoor over een licht stijgende asfaltweg.
> In Nommern zijn nog 2 cafés, één ervan produceert zelf zijn kirsch en eau-de-vie drankjes. Voorbij Nommern neem je links een wegje dat naar de enorme camping leidt. Net voor de camping links een stijgend pad op en hogerop rechts om rond de camping te wandelen.
> Onderweg veel zwartblauwe rapunzel, brem enz. Opgelet als je het bos nadert bij de eerste rotsformaties. Nog even op laagte blijven en dan pas links door de rotsen van Noumerlayen.
> Dit wegje bereikt bos en gaat daar dadelijk links over een brede zandweg. Interessante planten op de humusrijke bosgrond, zoals éénbes. De grond is dus kalkhoudend. Verder nog lievevrouwbedstro, zwartblauwe rapunzel, kruipend zenegroen en gele dovenetel. Na zowat 500 meter plots links over een niet zo zichtbaar pad. Wat verder weer links over een duidelijker pad dat we een hele tijd volgen.
> Geleidelijk verbetert dit pad gradueel over een steenslagpad tot een asfaltweg. Die bereikt de weg Schrondweiler- Larochette. Links daar, even omhoog en dan rechts het asfaltwegje naar Nommern nemen. Onderweg een picknickbank.
> Het pad slingert een heel tijdje door deze mooie rotsformaties van Nommerlayen. Het trappenpad loopt flink op en af. Op den duur kom je via een vlotter pad voorbij een picknickplek met banken. Daar neem je rechts een bredere bosweg. Let dan op verderop op voor een afslag links die je naar de rand van het bos brengt, langs weiden en over asfalt in een vrij rechte lijn tot Meysenbourg.
> Na al het bochtenwerk sla je links af en ga je parallel lopen met een kleine vallei. Pad rechts laat je liggen, dadelijk even klimmen in een korte zigzag kom je langs een voetbalveld tot bij camping Eurovillage (luxecamping met alle voorzieningen en vooral veel ordinaire toeristen). Op de asfaltweg even rechts en opletten om het trappenpaadje links niet te missen. Snel afdalen nu naar Larochette over trappen en zigzagpaden. In het dorp gekomen rechts naar het centrum van Larochette tot bij de kerk.
> Alternatief: Wil je vanaf het kasteel van Meysembourg snel in Larochette zijn, dan kan je bij kasteel Meysenbourg het vlak lokaal pad L2 volgen door de vijver aan je linkerhand te houden en niet aan je rechterzijde, zoals voor Extra Tour A. Dit brede valleipad loopt vrij vlak naar de plaats waar de Manzebach in de Weisse Ernz uitmondt. Ga bij de verkeersweg links tot het centrum van Larochette
> Bij de kasteelvijvers van Meysembourg ga je VOOR de vijver naar links en langs een grot in een rots (rustbanken). Het begin van een kronkelend maar vlot lopend en breed bospad, dat is aangelegd op de flank van beboste heuvels. Het volgt zonder overbruggingen mee de plooiingen van het landschap. Het traject van Extra Tour A stijgt licht langs de vijver maar loopt verder de hele tijd bijna vlak in bochten naar Larochette, voornamelijk door dennenbos.
Müllerthal Trail - 112 km