GR AE / GR 15 -151 - 16
SENTIER ARDENNES-EIFEL / ARDENNEN-EIFEL-PFAD
ARDENNEN-EIFEL-RUNDWEG
GR AE
Startpagina > Wandelen > Ardennen-Eifelpad > Etappes
> Fris vanmorgen. Net geen kou gehad in mijn zomerslaapzak. De hele camping slaapt nog. In alle stilte plooi ik mijn door ochtenddauw beparelde tent op en ga ik op pad. Ik ben alweer weg voor zonsopgang, om 7 uur.
> Aan het kasteel van Beaufort pik ik weer de AE-draad op. Door wegenwerken was het AE-pad slecht aangeduid, even zoeken. Aan het kasteel van Beaufort moet je in tegenwijzerzin de vijver rond en wat verder verschijnen de groene driehoeken weer. Geen leenpad meer van het nationale Luxemburgse padennet, het Ardennen-Eifelpad loopt hier dus over een eigen traject en dat door één van de mooiste stukjes Luxemburg: Klein-Zwitserland (Petite Suisse / Kleng Lëtzebuerger Schwäiz).
> Het eerste deel van deze dagwandeling loopt door de intieme beekvalleitjes van de Haupeschbaach en de Hallerbaach. Schitterend! Spectaculaire zandrotsen, mooie natuur, een kabbelende beek, bruggetjes, rare rotsvormen en veel paddenstoelen. Moest het bijbelse Eden in Luxemburg zijn gelegen, het zou hier zijn geweest!
> Op dit vroege uur loop ik hier nog alleen, maar in feite is dit een erg populair wandelgebied voor dagjestoeristen. Ik dacht op een drie uren, zo tegen 10 uur, in Echternach te zijn, maar ik doe er dubbel zo lang over door al het gekronkel, de vele fotostops en een flink stuk verkeerd lopen. In feite is dit gebied te mooi om er snel door te jagen, dit is genieten. Het zal 13 uur worden vooraleer ik in Echternach aankom.
> Na de vallei van de Hallerbaach klimt het pad licht door bos om even later over open weidelandschap naar Grundhof (Grundhaff) te lopen.
Klein-Zwitserland
Hallerbaach
Onderweg naar Grundhof
>Vanuit dit dorp gaat het weer steil omhoog, terug bos in. Op dit traject naar Berdorf kronkelt het pad langs de spectaculairste rotsen en ‘Schluchten’ van Klein-Zwitserland. De Siewenschloeff en de (toepasselijke) Zigzagschloeff behoren tot de imposantste. Sommige van die rotsen zijn behaakt voor alpinisten. ’t Blijft maar op en af gaan en kronkelen, af en toe over trappenpaden. Het lijkt of er geen einde aan komt.

> Ergens heb ik een groene driehoek gemist, want ik slaag er wat later in om compleet verkeerd te lopen en zowaar weer in Grundhof uit te komen! Dat kost me een extra klim weer het bos in, de juiste richting uit naar Berdorf.
Siewenschloeff
Rechte koraalzwam
Braakrussula
Stobbezwammetje
Onderweg naarBerdorf
Hohllay-grot
> Het pad blijft verrassen en passeert langs plaatsen zoals ‘de Perecop’, de ingesneden Wolfsschlucht (Gorge du Loup) met trappenpad en 'de Naald van Cleopatra'.
> Plots kom ik aan een uitzichtpunt over Echternach (Iechternach), Trooskneppchen (met schuilhut). Ik heb maar een kilometer of 16 gedaan + de extra kilometers door verloren te lopen, maar als ik Echternach in de verte zie, besluit ik om daar te stoppen voor vandaag. Vermoeidheid overvalt me nu en mijn voeten doen pijn. Ik heb mijn dag gewoon niet vandaag. Het worden luie uren voor wat er rest van deze dag, ’t is tenslotte vakantie.
> Bij aankomst in Echternach houden de groene driehoeken plots op net voor het busstation. Het pad loopt ongemarkeerd verder over het jaagpad langs de Sauer achter de busterminal. Na bijna 160 km eindigt het Luxemburgs traject van het Ardennen-Eifelpad dus aan dezelfde rivier dan waar het pad begon in de buurt van Martelange.
Echternach, uitzichtpunt Trooskneppchen
> Kamperen doe ik net over de Duitse grens, op de enorme camping van Echternacherbrück. De rest van de dag is het dolce far niente: Rondslenteren door Echternach, inkopen doen, terrassen en ik kan er toch niet aan weerstaan om al even op Duits grondgebied te gaan verkennen hoe het Ardennen-Eifelpad daar gemarkeerd is. Maar die tocht zelf is voor de volgende dag.
> Daarmee zit het Luxemburgse deel van het Ardennen-Eifelpad er op. Een prachtige tocht maar ook een trekking die behoorlijk in de benen kruipt door al die korte, krachtige hoogteverschillen. Ook in Echternach splitsen zowel de Europese wandelweg E2 als E3 definitief af van het Ardennen-Eifelpad op hun lange tocht naar repectievelijk Nice en Artand.
Echternach, links de Denzelt
> Een tijd later kom ik dan toch op de juiste plaats het bos uit, het plateau waarop Berdorf (Bërdreff) is gelegen. Geen winkels gezien hier, wel een paar café’s.
> Verder dan maar. Meer rare rotsen met holen en een soort van uitgebouwd amfitheater. Het Ardennen-Eifelpad loopt door enkele grotten (Pileschkummer en Hohllay). In de zandsteen zijn nog de groeven te zien van uitgehouwen molenstenen. Ooit heb ik hier in nog geschuild voor een hevig onweer. De tocht gaat verder langs een beek. Ook andere wandelaars zijn ondertussen wakker. Er loopt hier nu flink wat volk rond.
> De tocht vandaag loopt dwars door een gebied dat bekend staat als “Klein-Zwitserland” (Kleng Lëtzebuerger Schwäiz). De benaming “Klein-Zwitserland” is wat vreemd, want er is landschappelijk op het eerste zicht in feite weinig dat met Zwitserland overeenstemt. In Luxemburg ontstond het toerisme pas rond 1850. Een dynamische inwoner van Diekirch, Alexis Heck, richtte toen het eerste Luxemburgse hotel op en begon de regio te promoten om de Engelse toeristen ook tot daar te krijgen. Wellicht duikt de vergelijking van het Müllerdal met het Zwitserse berglandschap ook in die periode op in de eerste toeristische publicaties en geschriften over Luxemburg. Tijdens de eerste helft van de 19de eeuw dus. Luxemburg behoorde toen nog tot Nederland. Rond 1890 wordt de naam een algemeen toeristisch begrip als 'Klein-Zwitserland' verschijnt op kaarten en in toeristische reisgidsen. Net zoals in Zwitserland werden in het Müllerthal en zijn zijvalleien eind 19de eeuw fantasierijke namen toegekend aan de bergachtige rotsvormen die daar voorkomen. Ondertussen zijn er in de wereld tientallen ‘Klein-Zwitserlands’ te bezoeken. Je moet maar eens 'Little Switzerland' of 'Petite Suisse' in Google intikken.
> Het vreemde landschap van 'Klein-Zwitserland' is het gevolg van de snelle afstroming van smeltwater bij het einde van de laatste ijstijd. De zandbodem werd hier zo'n 200 miljoen jaren geleden (Jura) bedekt door zandbanken van een soort aanspoelende waddenzee waartussen heel wat kalk zat van versteende schelpdieren. Nieuwe afzettingslagen persten na de zeeregressie later de zandbanken samen tot harde rotsen. Platenverschuiving in de diepe ondergrond drukten de zandsteenrotsen op en deden ze barsten en uiteenvallen. De onstabiele diepere leemlagen zorgden voor meer verschuivingen en splitten de zandsteenformaties verder. Erosie door water en wind maakte het boetseerwerk af. Sterk kalkhoudende delen losten geheel of gedeeltelijk op door waterinwerking. Afwisseling van vorst en dooi, stromende beken en boom- en plantenwortels versterkten het ongelijke afbraakwerk met als resultaat de grillige formaties die je nu als Ardennen-Eifel-wandelaar op je pad tegen komt.
> Als je het plafond en de muren bekijkt van de Hohllay-grot dan valt er dadelijk iets bijzonders op: Grote cirkels. De Hohllay-grot werd vroeger gebruikt om molenstenen uit te houwen voor de vele molens in het Müllerthal. Over de oorsprong van deze 'molensteengroeve' zijn de geschiedkundige bronnen wat onduidelijk. Sommigen dateren het gebruik zelfs in het Keltische tijdvak. Het proces om zo’n enorme ronde steen uit te houwen was een secuur werk. Nadat de grootte van de molensteen was bepaald werd rond de omtrek een ronde sleuf gehouwen van ongeveer 20 à 30 centimeter breed en met een diepte die beantwoordde aan de gewenste dikte van de molensteen. Vervolgens werd er nog een smalle sleuf gehouwen in de eerste sleuf, rond de omtrek van de steenbinnenkant. In die sleuf werden droge houtspieën geperst over de hele omtrek van de steen. Vervolgens werden de houtspieën met water doordrenkt. Door de zwelling van het hout ontstond een sterke gelijke druk tussen de rotswand en de binnenkant van de steen waardoor deze op een gegeven moment losbrak van de rotswand. Dat loskomen was een spannend moment voor de steenhouwers want indien er ook maar een klein stuk steen bleef hangen zou dat de molensteen waardeloos maken.
Apollo (met lier en boog), god van kunst, muziek en boogschieten Hercules (met knots, masker en leeuwenvel), symbool van kracht
Viergodensteen Berdorf
Minerva ( helm, schild,altaar), godin soldatenmoed en wijsheid Juno (met scepter, pauw en offerschaal), koningin der goden
> Berdorf (Bërdreff) ligt centraal in 'Klein-Zwitserland'. De plek was al bewoond in de steentijd. Er stond een vesting tijdens de Romeinse periode, Beronis Villa. Behalve de dorpsnaam is er uit die periode nog iets anders overgebleven: Een gebeeldhouwde sokkel van een Jupiterbeeld. De viergodensteen van Berdorf heeft een paar eeuwen als altaarsokkel van de lokale kapel gediend. Toen het dorp groot genoeg werd om een kerk te bouwen in 1830, werd de viergodensteen opnieuw ingemetseld in het altaar, de plaats waar hij nu nog staat. Dit soort viergodenstenen is niet uitzonderlijk in de Ardennen en de Eifel, evenmin als het hergebruik van deze heidense symbolen in christelijke architectuur. Gelijkaardige stenen zijn tegenwoordig nog te zien in het Arelerland en de Gaume.

> Met zijn centrale ligging in Klein-Zwitserland lokt Berdorf stevig wat (wandel)toeristen. Het dorp heeft dus nogal wat toeristische faciliteiten, maar geen kruidenier of supermarkt. Specialiteit in het dorp zijn de artisanale kaasproducten van de familie Schmalen-Brouwer.

> Echternach (Iechternach) is in feite de oudste stad van Luxemburg. Er stond een groot Romeins paleis in de eerste eeuw van onze tijdrekening. Elders in de stad zijn nu nog resten van de Romeinse stadsomwalling terug te vinden. De Frankische periode liet ook haar stempel na. De van oorsprong Engelse Willibrordus richtte in 698 een Benedictijnenabdij op, op grond geschonken door Pepijn II. Willibrordus organiseerde van hieruit zijn kersteningreizen naar het heidense Friesland en verder noordelijk. Op 81-jarige leeftijd stierf hij en werd naar eigen wens in Echternach begraven. De abdij bleef nog lang een centrum voor miniatuurkunsten. Al snel na zijn dood werd Echternach een bedevaartsoord. Uit de middeleeuwse periode zijn nog enkele mooie gebouwen en stegen bewaard of gerestaureerd. Op het oude marktplein van Echternach valt zeker de gotische Denzelt op (het gebouw met de standbeelden en zijtorentjes), oorspronkelijk een gerechtsgebouw, nu zetel van de stadsraad. Echternach ging echter in zijn geschiedenis ook door erg woelige periodes. Een stadsbrand, plunderaars en de Franse Revolutie waren verwoestend voor de stad.
H. Willibrordus
De zwartste periode in de geschiedenis van Echternach was echter het Ardennenoffensief, waarbij de stad grondig platgelegd werd. De meeste historische gebouwen van Echternach werden na de Tweede Wereldoorlog weer heropgebouwd. De crypte met de sarcofaag en de relikwieën van Willibrordus zijn na zoveel eeuwen nog steeds te bezoeken. Echternach is ook bekend voor zijn jaarlijkse springprocessie. Ze vindt plaats op Pinksterdinsdag en het is vooral het polka-achtige processiedansje van 5 stappen vooruit en 3 achteruit dat het gebeuren zo apart maakt. Met het mooie Klein-Zwitserland vlakbij had Echternach genoeg attrakties om tot de meest toeristische stad van Luxemburg uit te groeien. Het aantal caféterrassen in de stad is niet te tellen. Alle verblijfsmogelijkheden zijn aanwezig hier waaronder een moderne jeugdherberg en 2 campings (1° op 1 km van het busstation, richting Bollendorf, 2° net over de Duitse grens, maar kort bij het oude centrum). Vanuit Echternach vertrekt ook HWW5, het Willibrorduspad waarvan we over AE ongeveer 55 kilometer zullen wandelen de volgende week.
Molensteencirkels in de Hohllay-grot
Martelange > Liefrange / Liefrange > Wilwerwiltz / Wilwerwiltz > Gemünd / Gemünd > Vianden / Vianden > Beaufort / Beaufort > Echternacherbrück / Echternacherbrück > Bitburg / Bitburg > Kyllburg / Kyllburg > Brockscheid / Brockscheid > Nürburg / Nürburg > Freilingen / Freilingen > Schleiden / Schleiden > Woffelsbach / Woffelsbach > Monschau / 7 Etappen Monschau tot Martelange: Zie GR 15 / Martelange > Marbehan / Marbehan > Chiny / Orval > Florenville **variante** / Etappen tussen Florenville en Vresse-sur-Semois: Zie GR 16 / Naux > Haulmé / Haulmé > Montcornet-en-Ardenne
Ardennen - Eifel Pad (793 km)