'

 

 

 

 

 

 

 

 

Site over lange afstandswandelen op wandelpaden
in België en wat verder.

29 maart 17 - Franse Maasvallei - Een fantastische wandelregio, net over de Franse grens en toch nog stevig miskend: het gebied rond Montmédy, Marville, Avioth en verder zuidelijk richting Verdun. Heel wat langeafstandspaden lopen door de regio maar het blijft moeilijk om de juiste info hierrond te vergaren voor een eigen wandeltocht. De departementele afdeling daar van de Franse GR-paden werkt al een tijdje aan een dikke wandelgids, waarin zowat alle leuke trajecten zullen worden opgenomen. Voor het eerst dus een GR-gids voor de hele regio maar het is nog even wachten tot die zal verschijnen, vermoedelijk pas in de loop van 2018. Een beeld van wat er te ontdekken is en van de wandelomgeving kun je ook zien in het wandelverslag over de Chemin Dagobert.21 maart 17 - Oeverlopen - Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde in de Schelde- en Durmevallei ter hoogte van Kruibeke en Temse een aantal nieuwe wandelsuggesties van 8 tot 13 km, in lusvorm. Dat werd mogelijk door de aanleg van voor mederecreatie ontwikkelde overstromingsgebieden de voorbije jaren in het kader van het Sigmaplan. Tesamen met enkele gelijkaardige en langer bestaande wandelroutes langs rivieroevers maken ze nu deel van een wandelproject rond 'Oeverlopen'.

Het uiteindelijk opzet van ‘Oeverlopen’ is de complete ontsluiting van de Durme- en Scheldevallei, van het Molsbroek tot het Verdronken Land van Saeftinghe, als fiets- en wandelgebied. Niet alleen het Waasland, maar ook delen van Scheldeland – op de rechteroever – worden in het portfolio opgenomen. Dat levert een langgerekt gebied op met diverse troeven, van pure natuur – slikken, schorren, weidevogelgebieden, meersen en elzenbossen – tot geschiedenis, met o.a. het Fort van Steendorp.

Opvallend is dat de info over deze bewegwijzerde routes niet als aparte brochures worden verdeeld, maar dat ze te samen zijn gebundeld in een handige dikke brochure. Te koop voor 6 € bij de lokale toeristische diensten of via Toerisme Oost-Vlaanderen. Oeverlopen.
14 maart 17 - Wandelen tussen wilde lenteflora - Op het juiste moment al wandelend de meest tintelende lenteplekken ontdekken. We volgen het van dag tot dag, van 15 maart tot eind mei 2017.
>>> Wandelen tussen wilde lenteflora!10 maart 17 - Eifel: historische padbewegwijzering verdwijnt - De langeafstandswandelroutes door de Eifel (Hauptwanderwege of HWW's) behoren tot de oudste in West-Europa. Sinds het jaar 1900 werd er door het Eifelverein een plan uitgewerkt om 13 routes te bewegwijzeren, waarvan de helft in noord-zuidrichting en de andere helft in oost-west richting. Het plan werd gerealiseerd vanaf 1904. Meer dan 100 jaar later is deze structuur en bewegwijzering van langeafstandsroutes nog grotendeels dezelfde gebleven. Er zijn echter nu enkele ingrijpende wijzigingen, in die mate dat men dit onder de projectnaam plaatst van 'Hauptwanderwege 2.0' .

Wat verandert er? Het meer dan 100 jaar oude markeringssysteem verdwijnt: Geen zwarte driehoeken meer en ook geen zwarte winkelhaken (foto). Alle paden krijgen nu een driekleurenteken, de naam van het pad en een richtingspijl. De drie kleuren (aarde, groen en water) vormen samen de E van Eifel. Waarom men van het oude systeem afstapt heeft te maken met de vorm van de oude tekens, die verkeerdelijk een bepaalde richting lijken aan te wijzen, wat niet het geval is. De verwijdering en vervanging met nieuwe tekens is inmiddels begonnen.

Enkele wandelroutes veranderen ook van naam en het net van HWW's wordt teruggebracht van 2800 km naar 2100 km. Deze inkrimping is vooral te verklaren door de populariteit van de nieuwe kwaliteitsroutes, zoals de EifelSteig, de AhrSteig en de MoselSteig. Dat zijn geen routes van het Eifelverein maar voor grote delen van deze langeafstandsroutes hebben de medewerkers van het Eifelverein wel het onderhoud van de markering op zich genomen.

Ongetwijfeld is het ook zo dat de oude routes van het Eifelverein door de komst van deze hoge kwaliteitsroutes zeer veel aan populariteit hebben ingeboet. Komt daar nog bij dat het ledenaantal van het Eifelverein langzaam maar gestaag terugloopt en de vereniging ook sterk is vergrijst. Door deze sanering hoopt het Eifelverein zijn oude routes een nieuwe toekomst te geven. De veranderingen worden momenteel op het terrein doorgevoerd. Eifelverein.

6 maart 17 - 10.000 km wandeltrajecten op één kaart! - De nieuwe overzichtskaart met alle Grote Routepaden / Grande Randonnées door België is net verschenen. Een bijzonder handig hulpmiddel bij de voorbereiding voor je trekking dichtbij. Niet zozeer om mee op pad te gaan - daarvoor is de kaartschaal (1:300.000) niet gedetailleerd genoeg - maar wel om een overzicht te bieden bij de voorbereiding van je tocht, of om een tocht uit te stippelen waarbij je verschillende routes combineert. GR-wandelgidsen of digitale info via de sites van Grote Routepaden of Les Sentiers de Grande Randonnée verschaffen van elke route meer detailinfo.

Nieuw is trouwens dat ook alle bivakzones zijn aangegeven op deze overzichtskaart! Het Belgisch net aan GR-trajecten omvat zo'n 3700 bewegwijzerde kilometers in Vlaanderen en 5000 in Wallonië. Handig is ook dat de ingetekende routes niet stoppen op de grenslijn maar dat je ook een overzicht krijgt in een ruime grenszone rond België. Je vindt er dus ook de Franse GR-paden, Nederlandse LAW's Duitse X-routes en Luxemburgse nationale wandelpaden van de grensregio's op terug. Daardoor loopt de trajectkilometerteller op tot meer dan 10.000 km aan langeafstandspaden. De kaartondergrond is afkomstig van het Nationaal Geografisch Instituut, dat in samenwerking met Grote Routepaden en Les Sentiers de Grande Randonnée de overzichtskaart uitwerkte.

De nieuwste versie is dus nu te koop voor minder dan 10 € bij die organisaties. Een gelijkaardige kaart maar dan voor langeafstandfietsroutes, verscheen trouwens vorig jaar, ook daarop vind je de bivakzones terug. Speurneuzen die vertrouwd zijn met het enorme GR-netwerk zullen ongetwijfeld ook trajecten ontdekken die pas in de nabije toekomst worden opengesteld en wie goed zoekt zal er zelfs een bivakzone op terug vinden die nu nog niet bekend en beschikbaar is maar binnenkort wordt vrij gegeven! Eigenlijk is deze nieuwe GR-overzichtskaart een onmisbaar tool voor wie er vaak over langere afstand te voet op uittrekt in België. Oa te koop bij Grote Routepaden.4 maart 17 - Reisbijstandsverzekering CM niet langer wereldwijd - Sinds 1 januari 2017 is de wereldwijde dekking van de populaire CM-reisbijstandsverzekering afgeschaft. Dat nieuws werd wat onder de radar gehouden maar is wel belangrijk voor wie er op trekking gaat in verweglanden. Deze verzekering van de Christelijke Mutualiteiten is nu nog hoofdzakelijk voor Europese bestemmingen, en enkele Arabische en Noordafrikaanse bestemmingen.

Check dus vooraf de lijst van bestemmingen en sluit eventueel een extra reisbijstandsverzekering af voor andere bestemmingen. Voor kinderen en jongeren die nog kinderbijslag krijgen, blijft de wereldwijde dekking nog wel van kracht. Voor meer info over hoe je best verzekerd op trekking gaat kun je ondermeer terecht bij vzw Wegwijzer.
4 maart 17 - Compostelaroute door Frans-Vlaanderen - De Noordfranse vereniging van Santiagopelgrims realiseert - gespreid over enkele jaren - een pelgrimstraject dat aansluit op de pelgrimswegen vanuit West-Vlaanderen. In 2015 werd al een eerste deel ingewandeld, van Veurne naar Hondschoote in Frans-Vlaanderen. Vorig jaar werd de route verlengd naar Westkapel - Ekelsbeke - Ledringhem - Arneke - Ochtezeele - Noordpeene - Zuytpeene - Kassel - Bavinckhove - Kleremeers - Sint-Omaars. Er zal worden aangesloten te Arras, zodat hierdoor vanuit West- en Frans-Vlaanderen via Arras een verbinding ontstaat met zowel Via Francigena (naar Rome) als de weg naar Compostela.

Deze nieuwe verbinding heeft momenteeel tijdelijke bewegwijzering en zal later officiële bewegwijzering krijgen naar het markeringssysteem van de Europese Compostelawegen. In Vlaanderen is het inmiddels nog steeds wachten op de pelgrimgids over de Via Brugensis (Breskens - Sluis - Brugge - Roeselare - Menen - Rijsel - Arras. Trajecten / Les pèlerins du Westhoek.

 


Bivakzone.be | Links | Copyright | Contact | Facebook© Luc Selleslagh 2004 - 2017 Trekkings.be Disclaimer
Site in Flemish about long distance walking trails
in Belgium and elsewhere.
Op het juiste moment al wandelend de meest tintelende lenteplekken ontdekken. We volgen het van dag tot dag, van 15 maart tot eind mei 2017. >>> Wandelen tussen wilde lenteflora! 

GR 129 Dwars door België (Brugge naar Arlon)
LAW RivierPark Maasvallei (Limburg)
GR 5A Kustroute (West-Vlaanderen)
Streek-GR Groene Gordel (Vlaams-Brabant)
Streek-GR Vlaamse Ardennen (O-Vlaanderen)
Escapardenne LEE Trail (GH Luxemburg)
Weg des Gedenkens (Oostkantons / Eifel)
La Gaume Buissonnière (Prov Luxemburg)
Consciencepad (oudste Vlaamse wandelroute)
LAW De Wijers (Lage Kempen)
Streek-GR Hageland (Vlaams-Brabant)
GR 579 Brussel - Luik
Grande Traversée Forêt Pays de Chimay
LAW Kempen~Broek (B + NL-Limburg)
Streek-GR Dijleland (Vlaams-Brabant)
De Groene Wandeling (Brussel)
GR 16 Semois / Semoy
GR 15 Hoge Ardennen / Monschau - Aarlen
GR 575/576 Condroz (Wallonië)
Escapardenne Eisleck Trail (Luxemburgen)
Via Gulia (Euregio)
GR 577 Tour de la Famenne (Wallonië)
Streek-GR Reynaertland (Oost-Vlaanderen)
Müllerthal Trail (GH Luxemburg)
Streek-GR Mol-Om (Antwerpse Kempen)
Krijtlandpad (NL-Limburg)
Eifelsteig (Duitsland)
Pad van Koning Dagobert II (Frans Lotharingen)
Tour de Chaudfontaine (prov Luik)
Markvalleipad (Noorderkempen)
Wildnis Trail (Eifel)
La Traversée des Pays et des Âges (Luxemburg)
LAW Nat. Park Hoge Kempen + Connecterra (Limburg)
GR 573 (Vesder + Hoge Venen)
Railtracking spoor 163a (B-Luxemburg)
GR 571 Ardense rivieren (Ardennen)
GR 131 Kreken - Ieperboog (O. + W.-Vlaanderen)
GR 130 IJzer (Buysscheure - Nieuwpoort)
GR 570 (Grensland B/Fr/Lux)
Gaume Buissonnière (Z prov. Luxemburg)
GR 14 (Parijs - Malmédy)
GR 57 Ourthe (Barchon - Diekirch)
Transardennaise® (Ardennen)
AE Ardennen-Eifelpad
TransGaumaise® (Gaume)
GR512 Vlaams-Brabant
GR 128 Vlaanderenroute (Witzand - Aken)

Trailmuseum, wandelroutes die niet meer worden onderhouden:

Via Arduinna (Ardennen)
TBW, Tour du Brabant Wallon
VIP, Voettocht in Pajottenland (Vlaams-Brabant)


Corfu Trail (Griekenland)
E4 Trans-Cyprus
IJsland rond, fietstrekking
La Palma (Canarisch eiland)


Indicatie meest populaire wandelroutes adh van de aangeklikte verslagen deze lente 2017. Vergelijking lente 2016, tussen ( ):
1. (1) Escapard. Eislek Trail
2. (2) GR 57 Ourthe & Lux.
3. (4) Escapard. Lee Trail
4. (5) GR 16 Semois
5. (3) Müllerthal Trail
6. (6) La Transardennaise®
7. (7) GR 571 ZO-Ardennen
8. (13) Wildnis Trail
9. (9) La Palma wandelen
10. (12) Eifelsteig
11. () GR 129 België
12. (8) GT Forêt Chimay
13. (10) Connecterra
14. (19) La Transgaumaise®
15. (22) LAW Hoge Kempen
16. (11) GR 15 Ardennen
17. (17) GR Vlaamse Ardennen
18. (39) GR Dijleland
19. (16) Railtracking 163a
20. (24) AE Ardennen-Eifelpad
21. (14) GR 14 Parijs-Malmédy
22. (15) GR 573 Venen/Vesder
23. (23) Via Gulia
24. (18) Krijtlandpad
25. (27) GR 5A Kustroute
26. (29) De Groene Wandeling
27. (31) GR 128 Vlaanderen
28. (28) GR 577 Famenne
29. (30) E4 Kreta
30. (35) Tour de Chaudfontaine
31. (21) Corfu Trail
32. (26) GR 575/6 Condroz
33. (25) Weg des Gedenkens
34. (34) Gaume Buissonnière
35. (37) IJsland fietsen
36. (45) GR Mol-Om
37. (32) VIP Pajottenland
38. (20) LAW Maasvallei
39. (58) GR 127 Waals-Brabant
40. (46) Via Arduinna
41. (43) Consciencepad
42. (56) E4 Cyprus
43. (57) GR131 W-Vlaanderen
44. (36) GR Groene Gordel
45. (33) LAW De Wijers
46. (38) GR Hageland
47. (51) GR 512 Vl-Brabant
48. (50) GR 130 IJzer
49. (40) Markvalleipad
50. (48) LAW Kempen~Broek

Weinig populaire routes (niet in de top 50): GR Reynaertland, GR 12 Ams -Parijs, St Paul Trail, GR 570, Lycian Way Turkije, Traversée PaysAges, TransSemoisienne, GR 579 Bru - Luik, Chemin Dagobert, Chemin St Feuillien